Blog


Voor meer informatie over voor u interessante ontwikkelingen kunt u contact opnemen met onze sales afdeling via de contact pagina.


Customer Service Monitor biedt grip op intermodaal containertransport
Customer Service Monitor biedt grip op intermodaal containertransport

Modality introduceert toolset voor real-time monitoring
Customer Service Monitor biedt grip op intermodaal containertransport

Uw klanten hechten groot belang aan actuele informatie over de voortgang van het transport van hun containers. En niet voor niets: just in time levering is voor veel bedrijven een essentiële business-voorwaarde. Om het monitoren van de processen in de supply chain in real-time mogelijk te maken ontwikkelde Modality de Customer Service Monitor (CSM).

In de praktijk zijn bij het intermodale, en vaak internationale containertransport veel schakels onderdeel van de supply chain. Acties van alle betrokken partijen hebben invloed op de betrouwbaarheid van het transportproces. Als al die betrokkenen data uit de keten met elkaar delen, kan de status van het transport op een centrale plaats gemonitord worden. In het ideale geval is dan bij u als de regisseur van het transport de status en positie van elke individuele container bekend in de keten tussen zeehaven en achterland.

Selectie op basis van prioriteit
Het is daarbij vooral van belang dat afwijkingen in de transportketen bij de customer service medewerkers direct opvallen. Dit om snel noodzakelijke acties te kunnen ondernemen bij het inspelen op incidenten. Processen die volgens planning verlopen kunnen minder prominent naar voren treden. De CSM van Modality biedt u een “Priority view”, waarbij de containers op basis van prioriteit worden gesorteerd en gepresenteerd. Dit helpt uw medewerkers bij het maken van de juiste keuze bij het afhandelen van issues in volgorde van belangrijkheid.

Op elk moment in de transportketen kan de CSM een rol spelen. Zo controleert het systeem of de klantorder alle noodzakelijke gegevens bevat. En de CSM ondersteunt uw medewerkers met indicators om de ordergegevens op het juiste moment compleet te krijgen. Als onderdeel van de CSM kan de gebruiker binnen het Modality-systeem vaste formaatdefinities vastleggen en die koppelen bijvoorbeeld aan een specifieke carrier, zodat het systeem deze referenties bij binnenkomst op correctheid kan controleren. Hierbij wordt dan gecontroleerd of de ingevoerde referenties voldoen aan de vastgelegde formaatdefinities.

Haalbaarheid workflow
Aan de hand van de geplande uitvoering van het transport en de daarin vastgelegde data wordt voortdurend de haalbaarheid van de workflow bewaakt. Vertraging in een bepaald stadium, bijvoorbeeld in de zeehaven, heeft immers invloed op het totale proces. De data van geplande acties elders in de keten moeten dan efficiënt aangepast kunnen worden.

Monitoring van het transport tot op het niveau van individuele containers is mogelijk doordat de CSM van Modality via verschillende interfaces data van een groot aantal partijen kan consolideren en analyseren. Denk daarbij niet alleen aan de mogelijkheid voor uw klanten hun order per EDI aan te leveren, wat bijdraagt aan de kwaliteit van de orderverwerking, maar ook aan gegevens van de deepsea-carriers die beschikbaar zijn binnen platforms als Portbase. Speciaal door Modality ontwikkelde Apps stellen binnenvaartschippers en chauffeurs in staat de status van het transport per barge of truck direct digitaal te communiceren.

Modality introduceert toolset voor real-time monitoring


Filterbaar overzicht
Het CSM is ontwikkeld voor een overzichtelijk gebruik over twee schermen of een ultrawide scherm. Het is een volledig filterbaar overzicht waarmee de gebruiker met pro-actieve kleuringen en een grote set aan hulpfuncties heel snel de probleemtransporten die actie behoeven kan signaleren. Het CSM kan geïntegreerd worden in elk Modality ICMS-systeem als aanvulling op de traditionele transportorder-registratie.

Met de Customer Service Monitor geeft Modality u een tool in handen waarmee de meest actuele data over het transportproces eenvoudig gevisualiseerd wordt. Zo kan tot op het niveau van individuele containers de voorgang gevolgd, bewaakt en geanalyseerd worden. En kunnen uw medewerkers anticiperen als het transport anders verloopt dan gepland.

Wilt u deze module in uw bestaande systeem integreren? Neem dan contact op!
Contact


Modality & NexusZ starten een exclusieve samenwerking
Modality & NexusZ starten een exclusieve samenwerking

Samen met NexusZ starten wij een exclusieve samenwerking binnen de markt van de intermodale containerlogistiek. Deze samenwerking maakt het voor onze klanten mogelijk om verdere optimalisatie op het gebied van geautomatiseerde opdrachtverwerking en intelligente planning te realiseren.

In nauw overleg hebben we samengewerkt aan de afbakening van twee NexusZ-modules die naadloos met het Modality-systeem gekoppeld kunnen worden. Als marktleider in het intermodale container achterland zien wij de samenwerking met NexusZ dan ook als een welkome aanvulling op de totale software-oplossing die wij aan onze klanten bieden.

Modality zal als exclusief verkoopkanaal voor deze modules gaan fungeren. NexusZ blijft als zelfstandige partij ook actief met de ontwikkeling van producten voor andere markten.

Wilt u meer weten over deze mogelijke optimalisaties? Binnenkort hoort u meer van ons. Nu alvast meer informatie? Neem dan contact op!
Contact


Nieuwe Multi-leg boekingsapplicatie EGS maakt kosten inzichtelijk op dossierniveau
Nieuwe Multi-leg boekingsapplicatie EGS maakt kosten inzichtelijk op dossierniveau

European Gateway Services (hierna EGS), het transportproduct van Hutchison Ports ECT Rotterdam, vormt een belangrijke schakel in het verbinden van de havens van Rotterdam en Antwerpen met vele inlandterminals in Nederland, Duitsland, België en Oostenrijk. EGS werd in 2010 opgericht met als doel om duurzaam en efficiënt achterlandvervoer te organiseren. Om dit te kunnen doen zijn goede systemen onontbeerlijk. Raymon van Bokkem (Business Consultant) en Nils de Brons (Finance Manager) lichten toe hoe de nieuwe Multi-leg boekingsapplicatie ervoor heeft gezorgd dat veel relevante informatie beter inzichtelijk wordt gemaakt.

European Gateway Services


Verdere professionalisering
In 2017 ontstaat de behoefte om het bestaande ICMS-systeem te upgraden. Raymon wordt aangesteld als projectleider en is verantwoordelijk voor dit automatiseringsproject. Raymon: “We hebben een grote groep key users aangesteld om de wensen inzichtelijk te maken. Zo wilden we ten opzichte van het vorige systeem de gebruiksvriendelijkheid voor de customer serviceafdeling vergroten, meer planningsinformatie kunnen verwerken en wilden we de klantwensen beter kunnen registreren. Denk bijvoorbeeld aan:
  • Pakketafspraken
  • Demurrage en detention afspraken
  • Wensen vanuit rederijen

Leverancierskeuze
Nadat de wensen duidelijk zijn, is er een uitvraag gedaan in de markt. Raymon: “Deze uitvraag heeft geleid tot de keuze voor Modality. Met name vanwege hun kennis van de markt. Een bijkomend voordeel was dat onze teams al bekend waren met de modules van Modality. Zo konden we de volledige focus leggen op het verbeteren van de applicatie en hoefden we deze niet eerst te laten ‘landen’.”

“Modality verdient hierin zeker een compliment voor de pragmatische aanpak. Wanneer een wens ergens op een lijstje staat en er wordt aan gewerkt dan weten we zeker dat het goed komt.”

Modality 2.0
Het nieuwe Multi-leg systeem zorgt ervoor dat er transportelementen met elkaar verbonden kunnen worden en transporten dus heel verfijnd kunnen worden vastgelegd. Nils:

“De nieuwe boekingsapplicatie zorgt ervoor dat we boekingen veel beter kunnen registreren.”

“Voorheen moesten we bijvoorbeeld aparte orders aanmaken om het stukje ‘first mile trucking’ of ‘last mile trucking’ inzichtelijk te krijgen. Ook hebben we een betere inzage in de kosten per terminal, de kosten per operator, maar ook in de ‘On Time Performance’ en de betrouwbaarheid van de transporten. De betere communicatie met de klant zorgt ook voor een betere planning. We zijn echter nog niet klaar. Versie 2.0 is nog niet helemaal opgeleverd of we hebben het al over versie 2.1. De volgende punten op de agenda zijn bijvoorbeeld het verbeteren van de storage handelingen op de terminal en het draaien van rapportages. Daarnaast kijken we naar een offertemodule voor onze salesorganisatie.”

European Gateway Services - Crane


Technisch hoogstandje
De vele soorten inkoop die EGS kent zorgt ervoor dat de nieuwe boekingsapplicatie een systeem wordt met vele interfaces. Het vormt het centrale customer servicesysteem waaruit informatie wordt doorgezonden naar planning- en terminalsystemen. De klant kan via het door Modality ontwikkelde webbased client portal tegelijkertijd informatie verstrekken of inzien. Vragen als “Wanneer komt mijn container aan” en “Op welke reis is deze geboekt” worden op een eenvoudige en snelle wijze beantwoord. Een goede projectorganisatie en voldoende capaciteit om de techniek te ondersteunen zijn noodzakelijk bij projecten van dit kaliber. Raymon: “Modality verdient hierin zeker een compliment voor de pragmatische aanpak. Wanneer een wens ergens op een lijstje staat en er wordt aan gewerkt dan weten we zeker dat het goed komt.”

Wilt u meer weten over de implementatie van het Multi-leg boekingssysteem bij EGS of wilt u informeren naar de mogelijkheden voor uw toepassingen? Neem contact met ons op en wij adviseren u graag persoonlijk!
Contact

Wij gebruiken cookies om onze website te optimaliseren en continu te verbeteren. Door deze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. U vindt meer informatie over cookies in onze cookieverklaring.