Blog


Voor meer informatie over voor u interessante ontwikkelingen kunt u contact opnemen met onze sales afdeling via de contact pagina.


Klanten van achterlandterminals ontsluiten ketendata met Modality-software
Klanten van achterlandterminals ontsluiten ketendata met Modality-software

Ook voor partijen in de achterlandketen wordt ‘t makkelijker, sneller en veiliger om data te delen met ketenpartners. Via dataknooppunten die werken met software van Modality die sinds deze maand voldoet aan de strenge eisen van het iSHARE-afsprakenstelsel.

Achterlandterminals fungeren niet alleen als distributieknooppunt waar goederen van het ene naar het andere transportmiddel worden overgedragen, maar ook als dataknooppunten van diezelfde goederen. Deze knooppunten hebben al de beschikking over veel data die partijen in de logistieke sector nodig hebben. Zij kunnen echter deze data niet verstrekken aan derden omdat ze geen eigenaar van de data zijn.

Het merendeel van de containerterminals in Nederland maakt gebruik van de software van Modality, De software van Modality stelt bedrijven in staat om containerstromen te optimaliseren. Doordat deze software nu voldoet aan de technische en juridische afspraken van het iSHARE-stelsel, kunnen logistieke partijen de achterlandterminal machtigen om hun data beschikbaar te stellen aan ketenpartners. Zo kunnen partijen aan het begin van de keten zelfs data delen met partijen aan het eind van de keten, als dat nodig is om het logistieke proces optimaal te organiseren. Ook als ze die niet kennen. Het maken van bilaterale afspraken is daarvoor niet langer nodig. Makkelijk en veilig.

Hoe werkt het?
Organisaties die hun data via een dataknooppunt van een achterlandterminal aan derden ter beschikking willen stellen, dienen daarvoor te beschikken over een iSHARE-identiteit. Daarmee kunnen ze in een autorisatieregister van iSHARE vastleggen welke partij welke data mag inzien. De achterlandterminal die eveneens opereert onder het iSHARE-afsprakenstelsel, kan vervolgens in datzelfde autorisatieregister checken welke data het mag verstrekken.

De gebruiker die deze data wil inzien, dient eveneens een iSHARE-identiteit te hebben. Hiermee kan de achterlandterminal de identiteit en authenticiteit van de gebruiker vaststellen, zodat de data niet in verkeerde handen valt. Tot slot is een machine-to-machine koppeling nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een API, om de gevraagde data daadwerkelijk te verstrekken.

Plug-and-play
Modality maakt de technische implementatie van iSHARE een kwestie van ‘plug-and-play’. Zij regelt de koppeling met het iSHARE-netwerk, de integratie van de back-end systemen, en levert indien gewenst implementatie support. Evert van Hoven, directeur van Modality: “Modality kan dan in overleg met de partijen die een interface willen opzetten, de technische specificaties van de koppeling opstellen en de API-interface ontwikkelen.”

Met de komst van Modality telt het netwerk van iSHARE Implementatiepartners totaal vijftien leden. Crebos, ECS International, Expertum, Globis, ICT Group, INNOPAY, Innotractor, Maxcode, Poort8, Rojo Consultancy, Seeburger, Teroco, UC Group en Yellowstar gingen Modality voor. Bent u geïnteresseerd in hun dienstverlening, ga naar www.ishareworks.org/partners.

Verdere groei iSHARE
iSHARE is een initiatief van de Topsector Logistiek met als doel om data delen in de logistiek verder te stimuleren, ketens transparanter te maken, de druk op onze infrastructuur te verlagen en CO2-uitstoot te verminderen. Het afsprakenstelsel werd ontwikkeld door en voor de logistieke sector en is sinds 2018 beschikbaar. Sindsdien groeit het aantal deelnemers in de logistieke sector gestaag.
iSHARE Contact


CCT Moerdijk over het succes van de West-Brabant Corridor
CCT Moerdijk over het succes van de West-Brabant Corridor

Combined Cargo Terminals Moerdijk (hierna CCT Moerdijk) vormt een belangrijke schakel in één van de meest succesvolle samenwerkingen in het combineren van containerladingen naar het achterland: de West-Brabant Corridor. Een partnerschap dat niet alleen de deelnemers en hun klanten veel voordelen biedt, maar ook in hoge mate bijdraagt aan het terugdringen van congestie in de Rotterdamse haven. Peter van Veelen vertelt in dit artikel alles over de totstandkoming van de West-Brabant Corridor, tot welke verbeteringen de samenwerking heeft geleid en ook verklapt hij het geheim achter het gezamenlijke succes.

Efficiëntere afhandeling
CCT Moerdijk is ruim zestien jaar geleden opgericht. Met stuwadoring als hoofdactiviteit is CCT Moerdijk uitgegroeid tot een organisatie waar zo’n 120 medewerkers werkzaam zijn en die de beschikking heeft over 32 hectare grond en 1.500 meter kade. CCT is een inland hub tussen zeehaven en achterland met ontsluiting per water, spoor en weg. Daarnaast behandelt CCT Moerdijk ook zeeschepen en bieden zij breakbulk activiteiten aan. Hierbij kun je denken aan verschillende typen projectlading zoals windmolens, big bags etc. CCT Moerdijk is binnen haar intermodale rol de samenwerking aangegaan met BTT en OCT. Met de centrale planning gevestigd op de locatie in Moerdijk vormt CCT de spil binnen de West-Brabant Corridor. Eén van de meest succesvolle initiatieven in het combineren van lading die zorgen voor een efficiëntere afhandeling van containerstromen naar het achterland.

Toenemende problematiek rondom congestie
De toenemende congestie in de Rotterdamse haven zorgt er in 2008 al voor dat de eerste gesprekken over mogelijke samenwerkingen gevoerd worden. Peter: “Onze schepen waren zo’n vier tot vijf dagen onderweg door het ontbreken van voldoende volume om punt-punt verbindingen te kunnen varen. Een vertraging bij de eerste stop zorgde dikwijls voor een negatief domino-effect in de rest van de laad-en losafspraken. Dit kost niet alleen een hoop tijd, het brengt ook het risico mee dat klanten het vertrouwen in je bargedienst verliezen.” Onvoldoende vertrouwen en een teruglopende markt zorgen er destijds voor dat de samenwerking niet verder van de grond komt. In 2017 worden opnieuw de gesprekken aangegaan en komen de eigenaren van CCT Moerdijk, Barge Terminal Tilburg (hierna BTT) en Oosterhout Container Terminal (hierna OCT) bij elkaar om de individuele volumes met elkaar te vergelijken. Deze bleken goed op elkaar aan te sluiten. Peter: “We zijn vervolgens de dialoog aangegaan met de zeeterminals en hebben de samenwerking met het Havenbedrijf opgezocht. Naarmate het aantal betrokken partijen groeide, groeide ook het vertrouwen en gaven de zeeterminals ons commitment op vaste windows.”

West Brabant Corridor


Pionieren
Directeuren Wil Versteijnen en Luc Smits vinden de ontwikkelingen echter niet snel genoeg gaan en besluiten in januari 2018 om niet af te wachten en gewoon te starten. De planners, toen nog op locatie in Tilburg, komen voor een fikse omslag in werkwijze te staan. Niet alleen liggen de volumes vele malen hoger, er wordt ook met andere vaarmethoden (windows, punt-punt varen) gewerkt. Binnen anderhalve maand beginnen echter de eerste structuren zichtbaar te worden en worden afspraken verder uitgebreid en vaarschema’s aangepast. In juni van dat jaar sluit OCT zich aan bij de corridor en wordt besloten om vanuit één centraal punt en met een centraal systeem te gaan werken. De planning verhuist naar Moerdijk en Modality levert het centrale WBC-systeem met een zeer moderne interface-techniek tussen WBC-centraal en de Modality-systemen van de partner-terminals CCT, BTT en OCT.

“De bundeling van onze krachten heeft geresulteerd in een hogere betrouwbaarheid en een verbetering van onze service. Ook zien we een verbetering in de performance van onze schepen.”

Hogere betrouwbaarheid, betere performance
Dankzij het samenvoegen van de volumes van CCT, BTT en OCT kunnen dedicated trajecten gevaren worden tussen de zeeterminals en de achterlandterminals. De eerste effecten van het initiatief zijn goed zichtbaar. Het Havenbedrijf meldt een significante reductie van de havenverblijftijd en ook de reacties vanuit de klant zijn overwegend positief. Peter: “De bundeling van onze krachten heeft geresulteerd in een hogere betrouwbaarheid en een verbetering van onze service. Ook zien we een verbetering in de performance van onze schepen. Zo meten we de bezettingsgraad, de behandeltijden bij de terminals en controleren we of iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt. Op korte termijn zien we nu wel nog een stijging van de kostprijs. Deze stijging zien wij als een investering in de service en de betrouwbaarheid van onze dienstverlening. Op lange termijn draagt een hoge betrouwbaarheid bij aan een hoger volume en daarmee een daling van de kostprijs.”

Uitbreiding met Alpherium
Sinds kort is ook de terminal in Alphen aan den Rijn, beter bekend als het Alpherium, aangesloten op het netwerk. De beperkte dieptegang op het traject Moerdijk – Alphen aan den Rijn zorgt dat er alleen met kleinere schepen (en dus kleinere volumes) gevaren kan worden. Door de containers over te slaan op de Hub in Moerdijk profiteert het Alpherium mee van de gecombineerde volumes en ervaart het eveneens minder hinder van congestie in de Rotterdamse haven. In samenwerking met Heineken wordt nu bovendien aan een project gewerkt waarbij de lege exportcontainers gevuld gaan worden met lege bierflesjes die worden geleverd aan de fabriek in Zoeterwoude. De glasfabriek die de bierflessen produceert bevindt zich naast de terminal in Moerdijk. Door de lege exportcontainers vanuit Rotterdam te vullen met lege flessen in Moerdijk, worden de wegkilometers tussen de Heinekenfabriek in Zoeterwoude en de glasfabriek in Moerdijk beperkt tot het traject Alphen – Zoeterwoude. Aangezien er nu dagelijks ongeveer zeven vrachtwagens op en neer rijden betekent de verkorting van het traject een flinke CO2-reductie en wordt leeg transport voorkomen.

CCT Alpherium


“Je moet over je eigen schaduw heen durven te stappen en met je concurrent aan tafel durven te gaan.”

Het geheim achter het succes
Niet alle samenwerkingsprojecten zijn even succesvol als die van de West-Brabant Corridor. Wanneer we Peter vragen naar het geheim achter het succes, antwoordt hij als volgt: “Vertrouwen speelt hierbij een belangrijke rol. Je moet over je eigen schaduw heen durven te stappen en met je concurrent aan tafel durven te gaan. Het belang van de klant zou hierbij zwaarder moeten wegen als het belang van de concurrent. Je moet open staan om met je concurrent samen te gaan werken. Op dit moment zijn wij de enige corridor die op dit niveau een partnerschap is aangegaan, dus met een gezamenlijke planning in een gezamenlijk systeem etc. Deze mate van samenwerking zorgt dat je een zo groot mogelijke efficiëntie kunt bereiken en het maximale uit de samenwerking haalt.

Next steps
De volgende stap in de verdere optimalisatie van de bargediensten wordt de automatisering van de planning. Nu wordt handmatig nog gekeken hoe containers op de meest efficiënte lichter gepland kunnen worden. Daarnaast wil CCT Moerdijk zelf verder ontwikkelen op het gebied van Artificial Intelligence. Verdere automatisering moet bijdragen aan het zoveel mogelijk ondersteunen en vereenvoudigen van de werkprocessen. Ook staat er een kaderenovatie op de planning en wordt de spoorterminal uitgebreid van twee naar drie sporen waarmee aan de nieuwe richtlijnen voor treinlengtes wordt voldaan.

Bent u nieuwsgierig naar de automatisering en de techniek die mede bijgedragen hebben aan het succes van deze samenwerking? Neem contact met ons op en wij bieden u een kijkje achter de schermen.
Contact


CTVrede eerste inland terminal met webbased buitenoperatie
CTVrede eerste inland terminal met webbased buitenoperatie

CTVrede BV heeft als eerste inland terminal in Nederland haar gehele buitenoperatie volledig webbased ingericht. Een bijzondere prestatie welke zorgt voor flexibiliteit, een schaalbaar businessmodel en kostenbesparing. In dit artikel interviewen wij André Klous, ICT Manager bij CTVrede, over de totstandkoming van de nieuwe en de overgang van de huidige terminal.

“Als CTVrede willen we bezig zijn met onze klanten en containers. De IT binnen ons bedrijf moet dat mogelijk maken en faciliteren, niet andersom.”

Visie
CTVrede heeft een duidelijke visie, met name als het gaat om automatisering. André: “Als CTVrede willen we bezig zijn met onze klanten en containers. De IT binnen ons bedrijf moet dat mogelijk maken en faciliteren, niet andersom”. Veel van mijn tijd zit in het hooghouden van de IT-infrastructuur. Ik wil deze tijd juist gebruiken om met behulp van automatiseringsoplossingen te innoveren voor onze klanten.” Zo’n drie jaar geleden is CTVrede begonnen met het uitwerken van een roadmap. Centraal stond hierbij het vraagstuk hoe de organisatie de terminal van de toekomst wil gaan bedienen en hoe we het werken op kantoor anders gaan inrichten, zodat dit meer aansluit op de wensen van deze tijd. Er zijn verschillende scenario’s uitgewerkt en tegen elkaar afgewogen. Uiteindelijk is gekozen voor een model waarbij nog slechts een beperkt serverpark bij een extern datacentrum wordt ondergebracht. De meeste administratieve pakketten (b.v. boekhouding) alsmede alle Modality-buitenapplicaties worden in een cloud omgeving gehost. De verantwoordelijkheid voor de hosting en het onderhoud verplaatst zich hiervoor naar de cloud leverancier. Deze nieuwe opzet zorgt er bovendien voor dat er met een ander licentiemodel gewerkt kan worden waarbij de facturatie van de software grotendeels maandelijks kan plaatsvinden.

Sneller inspelen op ontwikkelingen dankzij schaalbaar businessmodel
De nieuwe terminal van CTVrede op Hoogtij in Westzaan is per september 2019 volledig operationeel. Begin deze maand is ook de bestaande terminal in Amsterdam overgegaan op het werken met webapplicaties. Vandaag de dag blijkt al hoeveel voordelen CTVrede ervaart van de overgang naar het webbased werken. Zo is binnen één dag de omschakeling van het voltallige kantoorpersoneel naar thuiswerken gemaakt en kan ook de buitenoperatie zonder al te veel hinder doordraaien. De transitie naar webapplicaties voor de buitenoperatie resulteert in de volgende voordelen:

  1. Een schaalbaar businessmodel
  2. Flexibel kunnen inspelen op de markt
  3. Kostenreductie

André: “Het werken via webapplicaties zorgt ervoor dat we ons snel kunnen ontwikkelen. De kosten voor het bouwen van een nieuwe terminal hebben we dankzij deze transitie binnen het gestelde budget kunnen opleveren. Ook heeft de nieuwe manier van werken ervoor gezorgd dat we, na het invoeren van de verscherpte maatregelen omtrent de Covid-19 uitbraak, binnen één dag konden omschakelen zonder hinder voor onze operatie en die van onze klanten.”

Stroomversnelling
Hoewel drie jaar geleden de visie voor een moderne, geautomatiseerde terminal er al is, ontbreekt het op dat moment nog aan de noodzaak. Wanneer begin 2019 wordt besloten een nieuwe terminal te bouwen komt het project in een stroomversnelling terecht. Binnen zes maanden na de ontwerpfase is de nieuwe terminal CTVrede Hoogtij volledig operationeel. Nog eens een half jaar later is ook de bestaande terminal in Amsterdam over op webapplicaties, zonder downtime te hebben gehad. Hoe dit gelukt is? Volgens André is Chantalle Blok, coördinator D&I, medeverantwoordelijk voor dit succes. Chantalle inventariseert de vraag van zowel de werkvloer als van kantoor, André vertaalt dit naar het technische stuk. Deze functie is uniek en al in een vroeg stadium uitgewerkt in de roadmap. Dankzij het creëren van deze nieuwe functie (ondanks dat dit in eerste instantie een extra kostenpost is) kunnen IT-projecten sneller en efficiënter ingezet worden en resulteert dit in een kortere terugverdientijd.

Concessies
Hoewel het project in een razend tempo geïmplementeerd is, verloopt het niet zonder de nodige uitdagingen. André: “In een cloud model wil je het liefst dat alles gestandaardiseerd is. Wat voor de ene terminal geldt, geldt echter niet altijd voor de andere. Dit betekent dat je procedures en werkwijzen met elkaar moet afstemmen en dus soms concessies moet doen. Dit vormt vooral een uitdaging voor degene die er uiteindelijk mee moet werken. Binnen CTVrede wordt dit proces begeleidt door de Terminal Manager en de ICT Manager, maar hierbij heb je natuurlijk vooral de input van je operators nodig, zonder hun input en inzicht kan je geen goede oplossing bieden. Momenteel zijn we nog bezig met de optimalisatie van de processen en de inrichting van het standaard basismodel om op te kunnen schalen. Het kan altijd beter, maar je moet wel kostenefficiënt blijven.”

“We geloven in langdurige relaties. En werken graag samen met partners die flexibel meedenken om de business doelen te halen.”

Langdurige relaties
Bij automatiseringstrajecten als deze zijn sterke partnerschappen van cruciaal belang. Leveranciers moeten zich in hetzelfde tempo mee ontwikkelen. CTVrede en Modality zijn al 23 jaar partners. Een samenwerking die gerust uitzonderlijk genoemd mag worden in een snel ontwikkelende wereld als die van ICT. We hebben van oudsher ook een sterk partnerschap met Secure logistics die de CargoCard functionaliteiten levert. Zij hebben in deze transitie ook een cruciale rol gespeeld, een goede samenwerking tussen de (externe) partners is namelijk een pre voor het slagen van zo een groot project.
André: “We geloven in langdurige relaties. En werken graag samen met partners die flexibel meedenken om de business doelen te halen.”

Klaar voor de toekomst
De overgang naar web-gebaseerde applicaties zorgen er dus voor dat CTVrede sneller kan groeien en beter kan inspelen op ontwikkelingen. Doordat er geen dataserver in eigen beheer meer is hebben zij geen omkijken naar het onderhoud hiervan, en is het nieuwe werken mogelijk geworden. Bovendien past dit binnen de visie dat kantoormedewerkers locatie-onafhankelijk hun werkzaamheden kunnen verrichten. Dit heeft niet alleen de verhuizing naar een nieuwe terminal vergemakkelijkt, maar zorgde er ook voor dat probleemloos ingesprongen kon worden op de ontwikkelingen rondom het Covid-19 virus. In samenwerking met Modality en Secure Logistics is er een terminal neergezet die klaar is voor de toekomst!

Wilt u meer weten over dit specifieke automatiseringstraject of wilt u weten wat de mogelijkheden voor u zijn om voor bepaalde systemmodules de transitie naar webbased te maken? Neem contact met ons op en wij spreken graag de details met u door.
Contact

Wij gebruiken cookies om onze website te optimaliseren en continu te verbeteren. Door deze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. U vindt meer informatie over cookies in onze cookieverklaring.