Automatisch plannen met het algoritme van de Barge Planning Optimizer

De NexusZ/Modality Barge Planning Optimizer (hierna Optimizer) is een planningstool die, door middel van een algoritme, een plan oplevert om het containervervoer tussen zeehaven- en inland terminal zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Periodiek haalt de Optimizer de beschikbare data op en berekent op basis van deze data de meest optimale verdeling van containers over de beschikbare barges. Bij de samenstelling van het plan houdt de Optimizer rekening met de containers op alle terminals van de organisatie en alle barges waar de organisatie gebruik van maakt. Bargeplanners kunnen met de Optimizer 80 tot 90% van de containers automatisch plannen en hoeven zo alleen nog aandacht aan de uitzonderingsgevallen te besteden.

Doordat de Optimizer via een API gesynchroniseerd wordt met het Modality-systeem heeft het automatisch toegang tot de benodigde data. Door continue verversing heeft de Optimizer altijd een actueel overzicht van de te vervoeren containers. Daarnaast heeft de Optimizer toegang tot stamdata als beschikbare barges, openings- en sluitingstijden van terminals en dienstregelingen waarbinnen de verschillende barges varen.

Werking Barge Planning Optimizer
Iedere vijftien minuten levert de Optimizer een plan op. De Optimizer ‘kijkt’ hierbij zover mogelijk vooruit. Afhankelijk van de hoeveelheid data die beschikbaar is, berekent de Optimizer de meest optimale belasting van de barges. Een planner kan het plan in zijn geheel of gedeeltelijk accepteren. Accepteert een planner het plan gedeeltelijk, dan zal de Optimizer in een volgende iteratie opnieuw kijken wat de meest optimale verdeling van containers over tijd en over barges is. Het verder vooruit kijken stelt de Optimizer bovendien in staat om advies te geven over de bargecapaciteit die binnen een bepaalde periode benodigd is.
De Optimizer houdt rekening met de dagelijkse praktijk. Wordt een bepaalde barge altijd gebruikt om een specifieke terminal aan te doen? Dan neemt het algoritme van de Optimizer dit mee in het plan. Ook elementen als minimale of maximale call sizes op de zeehaventerminal of beperkingen op waterwegen worden door de Optimizer gezien. Zo werkt iedere organisatie met bepaalde criteria bij het ontwikkelen van de planning. We noemen deze criteria ook wel ‘business rules’ en maken onderscheid tussen generieke business rules en organisatie specifieke business rules. Voorbeelden van generieke business rules zijn:

• De maximale bargecapaciteit mag niet overschreden worden
• Containers moeten binnen een gegeven tijdsbestek vervoerd worden
• Er moet rekening gehouden worden met de minimale en/of maximale call size op de zeehaventerminal

Voorbeelden van organisatie specifieke business rules zijn:

• Bij vervoer naar de DDE-terminal mogen maximaal tien DDN-containers zonder extra ‘over-rijkosten’ worden meegenomen
• Er moet rekening gehouden worden met de beperkingen van een bepaalde vaarweg, zo kunnen op verschillende delen van de vaarweg verschillen in maximumcapaciteit gelden
Gebruiksvriendelijkheid, snelheid en aansluiting met de laatste techniek zijn belangrijke waarden bij de ontwikkeling van onze producten.

De Optimizer berekent het plan op basis van deze business rules en het ‘tijdwindow’ waarbinnen een container vervoerd moet worden. Een tijdwindow wordt bepaald door:

• De pick-up en latest pick-up datum van de zeehaventerminal versus de verwachte aankomstdatum op de terminal of de uiterlijke losdatum van de container bij het losadres
• De laaddatum van de container bij het laadadres versus de cargo opening en cargo closing op de zeehaventerminal

De Optimizer berekent op basis van de losdatum op het losadres wanneer de container uiterlijk op de inland terminal moet arriveren om het laatste gedeelte per truck vervoerd te kunnen worden.

Het vaststellen van een tijdwindow maakt het mogelijk een containers te prioriteren. Containers met een grote tijdwindow hebben meer mogelijkheden om vervoerd te worden dan containers die vlak voor executie worden aangemeld. Door containers te prioriteren is het mogelijk om pieken en dalen in het vervoer van containers zoveel mogelijk af te vlakken.

N.B.: In de regel kunnen 80 tot 90% van de containers met de Optimizer gepland worden. Er zijn echter altijd uitzonderingen. Containers die te laat worden aangemeld, containers waarvan informatie te laat binnenkomt of die te laat zijn om per barge vervoerd te worden. Doordat het overgrote deel van de containers automatisch gepland kunnen worden, kunnen planners hun aandacht richten om oplossingen voor deze specifieke ‘probleemgevallen’ te vinden. Deze specifieke gevallen worden weergegeven in een ‘not assigned list’. Deze lijst wordt op een overzichtelijke manier aan planners gepresenteerd, planners kunnen hierdoor snel zien welke containers extra aandacht behoeven en waar hun focus op moet liggen.

Automatisch plannen met de Barge Planning Optimizer

Automatisch plannen met de Barge Planning Optimizer

Kenmerken van de Barge Planning Optimizer
De Optimizer bevat de volgende kenmerken:

Continue verversing planning
De Optimizer haalt iedere vijftien minuten de meest actuele data op uit het Modality-systeem en berekent een nieuwe verdeling van de containers. Hierbij wordt rekening gehouden met containers die al vaststaan en de voorkeuren van een planner.
Plannen met meerdere inland terminals
Organisaties kunnen over meerdere inland terminals beschikken die door barges bezocht worden om containers op te halen of in te leveren alvorens ze richting de zeehaventerminal vertrekken of de ‘eind’ inland terminal aandoen.
Plannen om meerdere terminals in de haven op tijd te bezoeken
Een barge bezoekt vaak meerdere terminals in de zeehaven. De Optimizer zorgt ervoor dat de terminals in de meest efficiënte (opeenvolgende) route worden aangedaan.
Plannen op basis van Modality-calls en schedules
Normaal gesproken plant een planner en dus ook de Optimizer vooral op calls die aangemaakt zijn in Modality. Omdat de Optimizer verder vooruitkijkt, wordt een schedule gebruikt om eventueel binnen de Optimizer calls verder in de toekomst te creëren, ook al staan deze calls nog niet in Modality. Een schedule(=overzicht terminalbezoeken verder in de toekomst) staat dus alleen in de database van de Optimizer, niet binnen Modality. Indien de Optimizer zelf een call-voorstel genereert op basis van een schedule dan wordt dit advies gepresenteerd in de eerdergenoemde “not assigned” lijst. Zodra de call dan in Modality wordt aangemaakt vervangt deze de tijdelijke schedule-call.
In de Optimizer kan worden aangegeven welke terminals dicht bij elkaar liggen
Deze informatie wordt gebruikt om het advies te geven een rotatie uit te breiden met een bezoek aan een terminal die in de buurt ligt van een terminal die al wordt bezocht, indien dit een positief effect heeft op de planning.
Tijdwindows
De Optimizer plant containers op basis van het tijdwindow waarin de container vervoert moet worden.
Prioriteren van containers
Door per container een tijdwindow vast te stellen, is het mogelijk containers te prioriteren. Hierdoor kunnen pieken en dalen in het vervoer van containers zoveel mogelijk opgevangen/ afgevlakt worden.
Business rules
De Optimizer maakt gebruik van tijdwindows en business rules om een zo efficiënt en realistisch mogelijke planning te genereren die aansluit bij de dagelijkse praktijk.

Voordelen van het gebruik van de Barge Planning Optimizer
Het gebruik van de Barge Planning Optimizer zorgt voor een flinke besparing in tijd en zorgt ervoor dat planners hun tijd zo effectief mogelijk kunnen besteden. Planners kunnen hierdoor flexibel op ad hoc scenario’s en ‘probleemcontainers’ inspelen. De bargecapaciteit wordt zo optimaal mogelijk benut en pieken en dalen in het vervoer opgevangen en gelijkmatiger verdeeld. Hierdoor kan ook de werkdruk voor de planners gelijkmatiger verdeeld worden. Deze voordelen ontstaan doordat:

 • Het merendeel van de containers, zo’n 80-90%, automatisch wordt gepland door de Optimizer. Planners hoeven de planning alleen nog maar te controleren.
 • De uitzonderingsgevallen worden in een overzichtelijke ‘not assigned list’ aan de planner gepresenteerd, zodat die duidelijk heeft aan welke containers aandacht besteed moet worden.
 • De Optimizer biedt een voorstel welke de planner (deels) over kan nemen. De containers die geaccepteerd zijn door de planner liggen vast binnen de Optimizer. In de volgende iteratie zal de Optimizer dan ook alleen naar die containers kijken waarvan het planningsvoorstel nog niet geaccepteerd is.
 • Containers geprioriteerd kunnen worden en daardoor meer verspreid/ beter verdeeld kunnen worden over een langere tijdsperiode. Bovendien kan er al in een vroeg stadium bekeken worden of er meer bargecapaciteit benodigd is voor een bepaalde periode.
 • Planners zich alleen bezig hoeven te houden met de uitzonderingsgevallen en het controleren van het planningsvoorstel. Activiteiten als het controleren van aankomsten en afvaarten van schepen, controleren of aan alle business rules wordt voldaan en dergelijke worden door de Optimizer verricht.

Integratie met Modality
Modality en NexusZ hebben een exclusieve samenwerkingsovereenkomst wat in de volgende voordelen resulteert:

1. Synchronisatie van stamgegevens
Wanneer een nieuw adres wordt toegevoegd in Modality, of de naam van een deepsea schip verandert, dan is deze wijziging ook direct beschikbaar voor de Barge Planning Optimizer. Wijzigingen in de stamdata worden altijd in Modality gedaan en gesynchroniseerd met de Barge Planning Optimizer.

2. Synchronisatie van containergegevens
Er vindt een continue communicatie plaats tussen Modality en de Barge Planning Optimizer. De Optimizer ontvangt containerupdates vanuit Modality waardoor een voorstel van een plan altijd op basis van de actuele stand van de container plaatsvindt.

3. Korte communicatielijnen
In geval van technische problemen vindt er altijd een directe afstemming plaats tussen NexusZ en Modality. De klant maakt gebruik van een geïntegreerd systeem en ontvangt totaalsupport.

Voor meer informatie over de Barge Planning Optimizer, of voor het aanvragen van een demo, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Modality via sales@modality.nl of +31 (0) 180 531 035.

Andere berichten

 • De positieve impact van de Barge Planning Optimizer op de planning van de West-Brabant Corridor
  9 maart 2024
  De positieve impact van de Barge Planning Optimizer op de planning van de West-Brabant Corridor
 • Automatiseringsoplossingen aan de waterzijde
  7 februari 2024
  Automatisering aan de waterzijde; efficiënte communicatie tussen barge operator, rederij, schipper en terminal
 • Handlings minimaliseren door automatisering stacking rules
  19 december 2023
  Terminaloptimalisatie door automatisering stacking rules