Terminal trekker passeert OCR-portaal

Steeds meer inland containerterminals investeren in OCR-systemen en ervaren hier de voordelen van. Modality biedt koppelingen met de systemen van diverse OCR-leveranciers. Eén van die leveranciers is Sentors. Gezamenlijk hebben we een standaard API-interface ontwikkeld tussen Sentors’ OCR-software en het Modality-systeem zodat onderling data uitgewisseld kan worden. In dit artikel vertellen Sander Maas (CEO Sentors) en Ton van der Poel (CTO Sentors) over de optimaliseringsmogelijkheden die Sentors biedt en de drie belangrijke voordelen waarin het gebruik van OCR-systemen resulteert.

Toepassingen
Sentors is gespecialiseerd in het leveren van oplossingen voor de registratie en herkenning van zeecontainerbewegingen met camera’s, ook wel ‘Optical Character Recognition (OCR)’ genoemd. OCR-systemen zorgen voor een automatische herkenning en controle van de containernummers en kentekens aan de gate, evenals relevante kenmerken zoals containertypes (ISO-codes) en gevaarlijke stoffen (ADR). Bij treinportalen worden ook de treinwagons codes (UIC) uitgelezen. Sentors ontwikkelt alle software, zorgt dat alle bijbehorende apparatuur goed samenwerkt (camera’s, lampen, PC’s), en verzorgt een continue monitoring van de systemen zodat ze operationeel blijven.

OCR-portalen worden vaak bij de in- en uitgang van terminals geplaatst, maar ook de spreader van de kraan kan met camera’s en OCR-software worden uitgerust. De belangrijkste beweegredenen van klanten om te investeren in OCR-systemen zijn volgens Sander en Ton de volgende:

 1. Tijdwinst/ efficiëntie
 2. Schadedisputen
 3. Foutcontrole

Dit geldt overigens niet alleen voor inland terminals en depots, maar ook diverse fabrieken nemen om bovengenoemde redenen de OCR-systemen bij Sentors af.

Tijdwinst/ efficiëntie
De toepassing van OCR-systemen bij inland terminals levert voor meerdere afdelingen tijdwinst op. Wanneer een truck bij de gate arriveert en onder het portaal doorrijdt, filmen camera’s de boven- en zijkant van de container, het chassis en de truck. De OCR-software scant de camerabeelden onder andere op kenteken, chassis- en containernummer. De software herkent de gegevens in de beelden en stuurt deze door middel van een API-bericht naar het Modality-systeem. Het Modality-systeem controleert of de truck/container-combinatie verwacht wordt en opent bij een correcte combinatie de slagboom/speedgate. De afhandeling van vrachtwagens bij de in- en uitgang(en) kan hierdoor sneller en foutloos plaatsvinden waardoor de doorloopsnelheid van bezoekende trucks op de terminal wordt verbeterd. Bezoekende chauffeurs hoeven informatie niet meer handmatig in te voeren en ervaren tijdwinst. Ook de planners hoeven minder gegevens handmatig in te geven en ervaren een besparing in tijd. Tot slot profiteren ook baliemedewerkers van de positieve effecten van het gebruik van OCR-systemen. De Gate control administratie wordt dankzij de koppeling tussen de OCR-software en het Modality-systeem automatisch bijgewerkt zodat de terminal altijd een actueel overzicht heeft van de trucks die zich op dat moment op de terminal bevinden.

Sander: “Sommige terminals hebben veel last van filevorming, daar staan soms zes tot zeven trucks voor de poort in rij te wachten. Deze trucks zijn allemaal al door het portaal geweest. Planners hebben zichtbaar welke trucks staan te wachten en hebben zo langer de tijd om een efficiënte planning te maken in plaats van ad hoc ritten toe te wijzen.”

Schadedisputen
Een ander belangrijk voordeel van het werken met OCR-systemen, is dat er automatisch beeldmateriaal wordt vastgelegd. De beelden (zowel video- als fotomateriaal) worden opgeslagen en afgespeeld binnen het Sentors klantportaal. Een API-bericht zorgt ervoor dat de URL’s van de beelden automatisch naar het Modality-systeem worden verzonden, zodat deze video’s ook vanuit Modality op te vragen zijn. Inland terminals die aansprakelijk gesteld worden voor schade aan containers, kunnen dankzij dit beeldmateriaal controleren of de schade wel echt op de inland terminal is ontstaan en zo onterechte claims afwijzen en geschillen verminderen. Schades ontstaan met name aan de bovenkant van containers. De camera’s filmen beide zijden en de bovenkant van de container. Voor tankcontainers worden er veelal twee camera’s gebruikt om de zijkanten in beeld te brengen. Ook de spreader in de kraan kan uitgerust worden met camera’s om daken van containers op schade te controleren. Door het opslaan van beelden kan achteraf een visuele inspectie worden gedaan. Niet alleen om te controleren op schades aan de container, maar bijvoorbeeld ook om de deurverzegeling te controleren in geval van diefstal of om na te kijken hoe laat een container Gate-OUT is gegaan. Per inland terminal verschilt de beweegreden om met OCR-camerasystemen en software te gaan werken. Heeft een terminal vaak te maken met disputen met verladers en/of rederijen, dan bieden de OCR-beelden veel toegevoegde waarde bij het beoordelen van deze claims. Zorgen de beelden ervoor dat meerdere claims kunnen worden afgewezen, dan is de investering in OCR-portalen vaak binnen korte tijd terugverdient. De beelden blijven overigens een jaar lang bewaard in het portaal.

Sentors' OCR-klantportaal

Sentors’ OCR-klantportaal

Foutcontrole
Een ander voordeel van het werken met OCR-systemen, is de extra controle die al vroegtijdig in het proces wordt uitgevoerd. Zo kunnen de beelden worden gebruikt om te controleren of de juiste container op het juiste chassis is geplaatst en worden vertragingen en gevolgschade bij zowel de klant als de eigen operatie van de terminal voorkomen.

Modality-projecten
Het Modality-systeem heeft een volledige integratie met de OCR-software van Sentors. De communicatie tussen beide systemen werkt twee kanten op. In sommige gevallen kan de OCR-software de gegevens op de beelden niet juist interpreteren, bijvoorbeeld als containernummers niet meer goed leesbaar zijn. Zo kan het zijn dat de OCR-software bijvoorbeeld het cijfer drie (met vuil/krassen/vogelpoep) als het cijfer acht leest. Het Modality-systeem stuurt in sommige gevallen voorinformatie naar het OCR-systeem (bijvoorbeeld de verwachte truckbewegingen) zodat de OCR-software deze data (kentekens en containercodes) kan matchen met de camerabeelden en de foutmarges bij het interpreteren van de data worden geminimaliseerd.

Ton: “Modality heeft een volledige integratie met onze software. Zo wordt de Gate-IN/Gate-OUT administratie automatisch bijgewerkt en heb je direct binnen het Modality-systeem toegang tot het schadearchief. Foutmarges kunnen geminimaliseerd worden door de voorinformatie die het Modality-systeem stuurt.”

Toekomstige ontwikkelingen op OCR-gebied
Achter de schermen wordt er bij Sentors gewerkt aan verschillende nieuwe ontwikkelingen en draaien er inmiddels al diverse pilots. Dit gaat om onder andere de volgende projecten:

 • OCR-toepassing bij mobiele havenkranen en reachstackers, als vervolgstap op de brugkranen
 • Webservice om foto’s op te sturen en OCR-resultaten terug te krijgen, zodat apps hiermee kunnen integreren. Nu wordt dit o.a. ingezet voor een integratie met de elektronische vrachtbrief (eCMR), maar dit is bijvoorbeeld ook geschikt als de temperatuur bij reefers steeds handmatig ingevuld moet worden
 • Automatische schadeherkenning (gaten in het dak, grote krassen) zodat schades proactief worden gemeld
 • Herkenning van verdachte activiteit bij een container (ontbreken van zegels, openstaande hendels, afgeplakte ventilatieroosters, etc.)

Voor meer informatie over onze integratie met OCR-systemen kunt u rechtstreeks contact opnemen via sales@modality.nl of +31 (0) 180 531 035.

Andere berichten

 • De positieve impact van de Barge Planning Optimizer op de planning van de West-Brabant Corridor
  9 maart 2024
  De positieve impact van de Barge Planning Optimizer op de planning van de West-Brabant Corridor
 • Automatiseringsoplossingen aan de waterzijde
  7 februari 2024
  Automatisering aan de waterzijde; efficiënte communicatie tussen barge operator, rederij, schipper en terminal
 • Handlings minimaliseren door automatisering stacking rules
  19 december 2023
  Terminaloptimalisatie door automatisering stacking rules