Kade Barge Center Waalhaven

Continue verschuivingen van vraag en aanbod binnen de markt, onder andere veroorzaakt door lockdowns en de uitbraak van de oorlog in Oekraïne, zorgen ervoor dat organisaties hun operatie flexibel moeten kunnen aanpassen. Verschillende type klanten stellen verschillende eisen. Deze toenemende klantwensen enerzijds in combinatie met een capaciteitstekort op de arbeidsmarkt anderzijds zorgt ervoor dat automatisering bij veel terminals een steeds hogere prioriteit krijgt. Corinne Verstoep, Directeur bij de Waalhaven Group, kan hier als geen ander over meepraten. In dit artikel vertelt ze over de uitdagingen van Barge Center Waalhaven (onderdeel van de Waalhaven Group) bij het inspelen op de huidige marktontwikkelingen.

Totaalpakket dienstverlening containerlogistiek
Barge Center Waalhaven (BCW) is een barge, feeder en shortsea containerterminal en onderdeel van de Waalhaven Group. De diverse zustermaatschappijen van BCW bieden aanvullende diensten. Zo verzorgt Waalhaven Cool Barge het bargetransport tussen de verschillende terminals in Rotterdam. Waalhaven Douane Service neemt alle douaneformaliteiten uit handen (o.a. voor het RTO-C entrepot van BCW). United Waalhaven Terminals en Depot Pier 7 bieden opslag- en reparatiediensten voor lege containers. Waalhaven Botlek Terminal is evenals BCW een barge- en feeder terminal voor voornamelijk tankcontainers en Barge Terminal Born (BTB) vormt de multimodale overslaghub dieper in het achterland. De Waalhaven Group biedt met deze werkmaatschappijen een compleet pakket aan diensten voor de intermodale containerlogistiek. BCW viert bijna haar 25-jarig bestaan. Een mooi moment om terug te kijken op de groei en professionalisering die de organisatie afgelopen jaren heeft doorgemaakt en te bespreken welke ontwikkelingen op korte termijn op de planning staan.

Inspelen op klanteisen in een veranderende markt
Automatisering is de afgelopen jaren bij BCW een steeds belangrijker punt op de agenda geworden. Dalende omzet als gevolg van de hoge zeevrachttarieven en de lockdowns in het verre oosten zorgt ervoor dat BCW op zoek gaat naar alternatieven en daarbij nieuwe typen klanten aantrekt. Nieuwe klanten zorgen voor een toename in de (operationele) handelingen en kunnen aanpassingen van de verschillende processen vragen.

Terminal Barge Center Waalhaven

Terminal Barge Center Waalhaven

Corinne: “Onze automatiseringswensen zijn vaak sterk marktgedreven. Het aantrekken van nieuwe klanten betekent niet alleen een toename van de werkzaamheden, er worden ook andere eisen gesteld aan onze operatie. Het automatiseren van operationele processen heeft een hogere prioriteit gekregen om beter op deze veranderingen in te kunnen spelen.”

Zo heeft BCW zich enige tijd gericht op het transport van boomstammen vanuit Duitsland naar China en kregen zij meer te maken met het gassen en ontgassen van de lading. De nieuwe feederdienst met Samskip en BCW vraagt bijvoorbeeld weer om EDI-koppelingen die ervoor zorgen dat het invoeren van boekingen en het genereren van laad- en loslijsten zoveel mogelijk automatisch kan verlopen.

Automatiseren om werkdruk te verlagen en medewerkers te behouden
Het aantrekken van nieuwe klanten brengt niet alleen een mooie groei met zich mee, maar zorgt vaak ook voor een toename van de werkdruk voor de bestaande teams. Zo ontstaat er een spanningsveld waarin een balans gevonden moet worden tussen het tevreden houden van klanten versus het creëren van een prettige werkomgeving. In tijden waarin de vraag op de arbeidsmarkt vele malen groter is dan het aanbod, is het nog belangrijker medewerkers te behouden.

Corinne: “Ontwikkelingen binnen de markt maken het werk niet per se leuker, maar wel eenvoudiger, denk bijvoorbeeld aan planning met Nextlogic. We proberen d.m.v. automatisering de werkdruk zoveel mogelijk te verlagen en de werkzaamheden aantrekkelijk te houden. Onze medewerkers geven zelf input als het gaat om automatiseringsoplossingen om hun werkzaamheden te vergemakkelijken en processen efficiënter te maken.”

De interface met Samskip is een mooi voorbeeld waarin BCW enerzijds op de eisen van de klant inspeelt, maar tegelijkertijd ervoor zorgt dat het verwerken van boekingen zoveel mogelijk automatisch verloopt. Zo realiseert de organisatie een groei zonder een directe toename van de (arbeids-)capaciteit.

Optimalisatie douanezaken
Als organisatie heb je niet alleen te maken met eisen vanuit de klant, je krijgt ook te maken met eisen die vanuit de markt worden gesteld, denk bijvoorbeeld aan veranderende wet- en regelgeving. Recentelijk is bijvoorbeeld de interface met ‘Melding Export Documentatie’ van Portbase live gegaan. Deze interface zorgt ervoor dat exportdouanedocumenten niet meer handmatig ingevoerd hoeven worden en blokkades automatisch op containers worden gezet wanneer de douane een container wil inspecteren. Ook zal op korte termijn de auditfile ten behoeve van de administratie voor de Ruimte tijdelijke opslag (RTO) van BCW gewijzigd worden naar versie 2.1. Hiermee voldoet BCW aan de nieuwe eisen vanuit douanewetgeving.

Korte termijn ontwikkelprojecten
Naast het wijzigen van de RTO-administratie naar de laatste versie staan de volgende automatiseringsprojecten op de planning:

 • Het toevoegen van een inkomende en uitgaande interface voor Bayplan (BAPLIE)-berichten. Met deze interface kan het binnenkomende stuwplan worden ingelezen en het uitgaand stuwplan worden gegenereerd.
 • Het opzetten van een interface met Smith Holland. Deze interface zorgt ervoor dat lijsten met reefer-informatie niet langer handmatig bijgehouden hoeven worden, maar automatisch worden doorgegeven.

Bovengenoemde projecten hebben betrekking op het inspelen op klantwensen en veranderende regelgeving. Daarnaast is het voor BCW belangrijk automatisering en digitalisering in te zetten om de informatievoorziening naar de klant te verbeteren. Zo heeft BCW de wens om dashboards of automatisch gegeneerde rapporten te ontwikkelen waarbij de performance van de terminal (denk hierbij aan dwell time van vrachtwagens op de terminal of het aantal TEU’s per uur wat behandeld wordt) nauwkeurig gemonitord kan worden.

Zoals Corinne in het interview ook al aangeeft wordt automatisering en digitalisering geprioriteerd om in te spelen op verschillende factoren. Dit kunnen zowel korte termijn factoren zijn (denk aan inspelen op klantwensen en eisen vanuit de markt), als factoren op lange termijn zijn (het structureel verbeteren van processen, het inzichtelijk maken van de performance, het verbeteren van informatievoorziening naar de klant etc.). Wilt u advies over de optimalisatiemogelijkheden van uw organisatie? Of wilt u meer informatie over de interfaces die genoemd zijn in het artikel met BCW? Neem dan direct contact met ons op!

Andere berichten

 • De positieve impact van de Barge Planning Optimizer op de planning van de West-Brabant Corridor
  9 maart 2024
  De positieve impact van de Barge Planning Optimizer op de planning van de West-Brabant Corridor
 • Automatiseringsoplossingen aan de waterzijde
  7 februari 2024
  Automatisering aan de waterzijde; efficiënte communicatie tussen barge operator, rederij, schipper en terminal
 • Handlings minimaliseren door automatisering stacking rules
  19 december 2023
  Terminaloptimalisatie door automatisering stacking rules