Handlings minimaliseren door automatisering stacking rules

Het zo optimaal mogelijk stacken van containers op de terminal of het depot minimaliseert het aantal onbetaalde handlings. Om containers zo gunstig mogelijk weg te kunnen zetten heeft de kraanmachinist en/of reachstackerchauffeur informatie nodig over de vervolgstappen die de container af gaat leggen. Op basis van die vervolgstappen bepaalt de kraanmachinist of reachstackerchauffeur de locatie van de container. Wanneer het echter druk is op de terminal en de stacks behoorlijk vol staan, is het zelfs voor de meest ervaren kraanmachinist of reachstackerchauffeur een behoorlijke uitdaging om het overzicht te kunnen bewaren. Afhankelijk van de ervaring van de machinist en/of chauffeur en de drukte op de terminal kan het dus zijn dat niet altijd de meest optimale stackpositie gekozen wordt. Om meer consistentie en overzicht in het toewijzen van stackposities te verkrijgen wordt er met vuistregels gewerkt; de zogenoemde ‘stacking rules’. In dit artikel leggen we uit welke digitaliserings- en automatiseringsmogelijkheden we kunnen bieden als het gaat om de toepassing van stacking rules.

Unieke stacking rules per terminal
Ieder terminalterrein heeft te maken met een andere infrastructuur. Ook wordt er met verschillende type kranen gewerkt. Een stackindeling wordt gemaakt op basis van logica en is op ieder terrein anders. Ook de werkwijze van een kraanmachinist of reachstackerchauffeur kan verschillen per terminal en is onder andere afhankelijk van doelstellingen van de terminal en afspraken met de klant (denk bijvoorbeeld aan de maximale verblijftijd of ‘dwell time’ van een truck op de terminal, klanten die containers laat afroepen, et cetera). Welke stacking rules een terminal hanteert, hangt dus af van onder andere de infrastructuur, terreinindeling en doelstellingen. Ook eigenschappen van stackposities spelen een rol. Denk bijvoorbeeld aan stacks die uitgerust zijn met reefer racks voor de opslag van reefer containers of stacks die speciaal ingericht zijn voor de opslag van containers met gevaarlijke goederen. Dit proces, het toewijzen van stackposities, kan op meerdere manieren geoptimaliseerd en geautomatiseerd worden. Welke optimalisatie het meest geschikt is voor welke situatie, verschilt wederom per terminal. In de volgende alinea’s geven we inzicht in drie verschillende optimalisatiemogelijkheden die wij momenteel voor onze klanten toepassen, als het gaat om het automatiseren van stacking rules. Aansluitend volgt nog een alinea met overige optimalisatiemogelijkheden om het aantal onbetaalde handlings op de terminal tot een minimum te beperken.

Optimalisatiemogelijkheid 1: Stacking rules automatiseren met behulp van planboards
Er worden verschillende soorten stacking rules gebruikt die van toepassing zijn op het inkomende en uitgaande truckverkeer. Zo worden er bekeken welke locaties worden toegewezen aan per truck aangeleverde exportcontainers en wordt er bij aanlevering en afhaling van lege depotcontainers gekeken waar ze gestackt c.q. vandaan gehaald moeten worden. Deze stacking rules worden digitaal vastgelegd in onze ‘planboards’. Het Modality-systeem ‘leest’ deze stacking rules en geeft de optimale locatie door. Omdat de planboards gekoppeld zijn aan de ‘Gate control-module’, kan het Modality-systeem de gewenste stackpositie al aangeven zodra de truck de terminal betreedt. De baliemedewerker kan zo de meest optimale adviesstackpositie aan de chauffeur doorgeven wanneer deze zich bij de balie of gate meldt. De planboards draaien in principe op de achtergrond. Wanneer er stacking rules gewijzigd worden, kunnen terminalmedewerkers deze wijzigingen eenvoudig doorvoeren in de planboards.
In de praktijk zien we het gebruik van planboards vooral worden toegepast om stackposities toe te wijzen aan containers die worden aangeleverd en afgehaald door trucks. Het gebruik van planboards aan de spoor- en waterzijde is uiteraard net zo waardevol bij het toewijzen van de meest gunstige stackposities.

Optimalisatiemogelijkheid 2: Het automatisch genereren van een advies stackpositie
Een andere optimalisatiemogelijkheid is het automatiseren van de stacking rules die de kraanmachinist of reachstackerchauffeur gebruiken bij het kiezen van een stackpositie. We bedoelen hierbij de beslisregels die dagelijks vanuit menselijk inzicht worden gemaakt. We inventariseren en categoriseren deze beslisregels om deze vervolgens binnen een algoritme te programmeren. Dit algoritme houdt rekening met diverse parameters als huidige stackbezetting, ophaaldatum, containertype, ladingsoort et cetera. De actuele positie van de kraan zou ook een mogelijke parameter kunnen zijn binnen het algoritme. Is dit het geval, dan is een koppeling tussen het PLC-systeem van de kraan en het Modality-systeem een vereiste. Het Modality-systeem ontvangt met deze koppeling voortdurend de exacte locatie van de kraan, maar ook alle lock- en unlock-acties. Het Modality-systeem inventariseert alle informatie en genereert, op basis van de parameters binnen het algoritme, een actueel stackpositie advies.

Automatisch genereren advies stackpositie

Bij het automatisch genereren van een advies stackpositie geeft de kraanapplicatie de meest optimale positie weer

Optimalisatiemogelijkheid 3: Het genereren van automatische handling-opdrachten
In het voorgaande voorbeeld bepaalt de kraanmachinist of reachstackerchauffeur zelf zijn prioriteiten als het gaat om taken die hij of zij die dag moet uitvoeren. Zo begint hij of zij met het lossen van een barge of truck, waarbij het Modality-systeem dus een advies stackpositie genereert. Er is een nog verder geautomatiseerde vorm van automatiseren. Zo kan het Modality-systeem ook automatisch ‘work orders’ ofwel automatische handling-opdrachten genereren. Hierbij berekent het systeem niet alleen een stackadvies, maar bepaalt het ook de prioriteit/volgorde van de uit te voeren bewegingen. Van alle activiteiten die de machinist of chauffeur op een dag moet uitvoeren, is het systeem dus leidend in het bepalen van de volgorde hiervan. En waar het systeem in de andere situaties nog een adviesrol heeft, is het in deze situatie leidend en heeft de machinist of chauffeur geen invloed meer op het bepalen van de stackposities.

Overige terminaloptimalisaties; grafische stackoverzichten en inlezen stuwplangegevens
Wanneer het druk is op een terminal en deze een hoge bezettingsgraad heeft, dan wordt het lastiger voor de operatie om een goed overzicht te bewaren. Onze grafische stackoverzichten bieden hier ondersteuning in. De naam zegt het al, in het grafisch stackoverzicht worden de diverse stackposities grafisch weergegeven. Het is mogelijk om bijvoorbeeld te filteren op een bepaalde uitgaande reis of op losadres. Ook wordt binnen het grafisch stackoverzicht gewerkt met verschillende kleuren, waarbij bijvoorbeeld containers met eenzelfde losdatum met dezelfde kleur worden weergegeven. Zowel het terminal(yard)management als de kraanmachinisten en reachstackerchauffeurs hebben zo een handig hulpmiddel die ze ondersteunt bij het handmatig bepalen van de meest optimale stackposities. Is het Modality-systeem gekoppeld met het PLC-systeem van de kraan, dan hoeft de machinist bij bewegingen binnen het kraanbereik niet meer handmatig stackposities te wijzigen en worden de wijzigingen ook automatisch in het grafisch stackoverzicht weergegeven.
Een andere optimalisatiemogelijkheid, is het via EDI automatisch inlezen van stuwplangegegevens in het Modality-systeem. De kraanmachinist kan zo zien welke containers op welke posities in de barge geladen moeten worden of waar de te lossen containers in de barge staan.

Ideale situatie bij het toewijzen van de meest optimale stackposities
De meest optimale of ideale (automatiserings-)situatie voor het bepalen van stackposities verschilt per terminal. Het genereren van automatische handling-opdrachten is bijvoorbeeld alleen mogelijk wanneer er een koppeling is gemaakt met het PLC-systeem van de kraan. Wordt er op de terminal voornamelijk met reachstackers gewerkt om de containers te stacken, dan zou het een optie kunnen zijn om de actuele locatie door te geven aan het Modality-systeem door middel van een koppeling met OCR-software in combinatie met GPS. Is volledige automatisering van de stacking rules nog niet mogelijk? Dan bieden de grafische stackoverzichten een prettig hulpmiddel bij het bewaren van het overzicht en het handmatig bepalen van de meest ideale stackposities. Binnen uw eigen situatie kunt u zo bepalen welke optimalisatiemogelijkheden het meest geschikt zijn.

Wilt u advies over het automatiseren van stacking rules en onze andere mogelijkheden met betrekking tot terminaloptimalisatie? Onze salesafdeling vertelt u graag over cases die eerder bij andere klanten zijn toegepast. Neemt u direct contact op met onze salesafdeling via sales@modality.nl of via +31 (0) 180 531 035.

Andere berichten

 • De positieve impact van de Barge Planning Optimizer op de planning van de West-Brabant Corridor
  9 maart 2024
  De positieve impact van de Barge Planning Optimizer op de planning van de West-Brabant Corridor
 • Automatiseringsoplossingen aan de waterzijde
  7 februari 2024
  Automatisering aan de waterzijde; efficiënte communicatie tussen barge operator, rederij, schipper en terminal
 • Terminal trekker passeert OCR-portaal
  28 september 2023
  De drie voordelen van OCR-integratie bij inland terminals