CCT Moerdijk West-Brabant Corridor

Combined Cargo Terminals Moerdijk (hierna CCT Moerdijk) vormt een belangrijke schakel in één van de meest succesvolle samenwerkingen in het combineren van containerladingen naar het achterland: de West-Brabant Corridor. Een partnerschap dat niet alleen de deelnemers en hun klanten veel voordelen biedt, maar ook in hoge mate bijdraagt aan het terugdringen van congestie in de Rotterdamse haven. Peter van Veelen vertelt in dit artikel alles over de totstandkoming van de West-Brabant Corridor, tot welke verbeteringen de samenwerking heeft geleid en ook verklapt hij het geheim achter het gezamenlijke succes.

Efficiëntere afhandeling
CCT Moerdijk is ruim zestien jaar geleden opgericht. Met stuwadoring als hoofdactiviteit is CCT Moerdijk uitgegroeid tot een organisatie waar zo’n 120 medewerkers werkzaam zijn en die de beschikking heeft over 32 hectare grond en 1.500 meter kade. CCT is een inland hub tussen zeehaven en achterland met ontsluiting per water, spoor en weg. Daarnaast behandelt CCT Moerdijk ook zeeschepen en bieden zij breakbulk activiteiten aan. Hierbij kun je denken aan verschillende typen projectlading zoals windmolens, big bags etc. CCT Moerdijk is binnen haar intermodale rol de samenwerking aangegaan met BTT en OCT. Met de centrale planning gevestigd op de locatie in Moerdijk vormt CCT de spil binnen de West-Brabant Corridor. Eén van de meest succesvolle initiatieven in het combineren van lading die zorgen voor een efficiëntere afhandeling van containerstromen naar het achterland.

Toenemende problematiek rondom congestie
De toenemende congestie in de Rotterdamse haven zorgt er in 2008 al voor dat de eerste gesprekken over mogelijke samenwerkingen gevoerd worden. Peter: “Onze schepen waren zo’n vier tot vijf dagen onderweg door het ontbreken van voldoende volume om punt-punt verbindingen te kunnen varen. Een vertraging bij de eerste stop zorgde dikwijls voor een negatief domino-effect in de rest van de laad-en losafspraken. Dit kost niet alleen een hoop tijd, het brengt ook het risico mee dat klanten het vertrouwen in je bargedienst verliezen.” Onvoldoende vertrouwen en een teruglopende markt zorgen er destijds voor dat de samenwerking niet verder van de grond komt. In 2017 worden opnieuw de gesprekken aangegaan en komen de eigenaren van CCT Moerdijk, Barge Terminal Tilburg (hierna BTT) en Oosterhout Container Terminal (hierna OCT) bij elkaar om de individuele volumes met elkaar te vergelijken. Deze bleken goed op elkaar aan te sluiten. Peter: “We zijn vervolgens de dialoog aangegaan met de zeeterminals en hebben de samenwerking met het Havenbedrijf opgezocht. Naarmate het aantal betrokken partijen groeide, groeide ook het vertrouwen en gaven de zeeterminals ons commitment op vaste windows.”

Pionieren
Directeuren Wil Versteijnen en Luc Smits vinden de ontwikkelingen echter niet snel genoeg gaan en besluiten in januari 2018 om niet af te wachten en gewoon te starten. De planners, toen nog op locatie in Tilburg, komen voor een fikse omslag in werkwijze te staan. Niet alleen liggen de volumes vele malen hoger, er wordt ook met andere vaarmethoden (windows, punt-punt varen) gewerkt. Binnen anderhalve maand beginnen echter de eerste structuren zichtbaar te worden en worden afspraken verder uitgebreid en vaarschema’s aangepast. In juni van dat jaar sluit OCT zich aan bij de corridor en wordt besloten om vanuit één centraal punt en met een centraal systeem te gaan werken. De planning verhuist naar Moerdijk en Modality levert het centrale WBC-systeem met een zeer moderne interface-techniek tussen WBC-centraal en de Modality-systemen van de partner-terminals CCT, BTT en OCT.

Peter: “De bundeling van onze krachten heeft geresulteerd in een hogere betrouwbaarheid en een verbetering van onze service. Ook zien we een verbetering in de performance van onze schepen.”

Hogere betrouwbaarheid, betere performance
Dankzij het samenvoegen van de volumes van CCT, BTT en OCT kunnen dedicated trajecten gevaren worden tussen de zeeterminals en de achterlandterminals. De eerste effecten van het initiatief zijn goed zichtbaar. Het Havenbedrijf meldt een significante reductie van de havenverblijftijd en ook de reacties vanuit de klant zijn overwegend positief. Peter: “De bundeling van onze krachten heeft geresulteerd in een hogere betrouwbaarheid en een verbetering van onze service. Ook zien we een verbetering in de performance van onze schepen. Zo meten we de bezettingsgraad, de behandeltijden bij de terminals en controleren we of iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt. Op korte termijn zien we nu wel nog een stijging van de kostprijs. Deze stijging zien wij als een investering in de service en de betrouwbaarheid van onze dienstverlening. Op lange termijn draagt een hoge betrouwbaarheid bij aan een hoger volume en daarmee een daling van de kostprijs.”

Uitbreiding met Alpherium
Sinds kort is ook de terminal in Alphen aan den Rijn, beter bekend als het Alpherium, aangesloten op het netwerk. De beperkte dieptegang op het traject Moerdijk – Alphen aan den Rijn zorgt dat er alleen met kleinere schepen (en dus kleinere volumes) gevaren kan worden. Door de containers over te slaan op de Hub in Moerdijk profiteert het Alpherium mee van de gecombineerde volumes en ervaart het eveneens minder hinder van congestie in de Rotterdamse haven. In samenwerking met Heineken wordt nu bovendien aan een project gewerkt waarbij de lege exportcontainers gevuld gaan worden met lege bierflesjes die worden geleverd aan de fabriek in Zoeterwoude. De glasfabriek die de bierflessen produceert bevindt zich naast de terminal in Moerdijk. Door de lege exportcontainers vanuit Rotterdam te vullen met lege flessen in Moerdijk, worden de wegkilometers tussen de Heinekenfabriek in Zoeterwoude en de glasfabriek in Moerdijk beperkt tot het traject Alphen – Zoeterwoude. Aangezien er nu dagelijks ongeveer zeven vrachtwagens op en neer rijden betekent de verkorting van het traject een flinke CO2-reductie en wordt leeg transport voorkomen.

CCT Alphen aan den Rijn

CCT Alphen aan den Rijn

Peter: “Je moet over je eigen schaduw heen durven te stappen en met je concurrent aan tafel durven te gaan.”

Het geheim achter het succes
Niet alle samenwerkingsprojecten zijn even succesvol als die van de West-Brabant Corridor. Wanneer we Peter vragen naar het geheim achter het succes, antwoordt hij als volgt: “Vertrouwen speelt hierbij een belangrijke rol. Je moet over je eigen schaduw heen durven te stappen en met je concurrent aan tafel durven te gaan. Het belang van de klant zou hierbij zwaarder moeten wegen als het belang van de concurrent. Je moet open staan om met je concurrent samen te gaan werken. Op dit moment zijn wij de enige corridor die op dit niveau een partnerschap is aangegaan, dus met een gezamenlijke planning in een gezamenlijk systeem etc. Deze mate van samenwerking zorgt dat je een zo groot mogelijke efficiëntie kunt bereiken en het maximale uit de samenwerking haalt.

Next steps
De volgende stap in de verdere optimalisatie van de bargediensten wordt de automatisering van de planning. Nu wordt handmatig nog gekeken hoe containers op de meest efficiënte lichter gepland kunnen worden. Daarnaast wil CCT Moerdijk zelf verder ontwikkelen op het gebied van Artificial Intelligence. Verdere automatisering moet bijdragen aan het zoveel mogelijk ondersteunen en vereenvoudigen van de werkprocessen. Ook staat er een kaderenovatie op de planning en wordt de spoorterminal uitgebreid van twee naar drie sporen waarmee aan de nieuwe richtlijnen voor treinlengtes wordt voldaan.

Bent u nieuwsgierig naar de automatisering en de techniek die mede bijgedragen hebben aan het succes van deze samenwerking? Neem contact met ons op en wij bieden u een kijkje achter de schermen.

Andere berichten

 • De positieve impact van de Barge Planning Optimizer op de planning van de West-Brabant Corridor
  9 maart 2024
  De positieve impact van de Barge Planning Optimizer op de planning van de West-Brabant Corridor
 • Automatiseringsoplossingen aan de waterzijde
  7 februari 2024
  Automatisering aan de waterzijde; efficiënte communicatie tussen barge operator, rederij, schipper en terminal
 • Handlings minimaliseren door automatisering stacking rules
  19 december 2023
  Terminaloptimalisatie door automatisering stacking rules