Ook voor partijen in de achterlandketen wordt het makkelijker, sneller en veiliger om data te delen met ketenpartners. Via dataknooppunten die werken met software van Modality die sinds deze maand voldoet aan de strenge eisen van het iSHARE-afsprakenstelsel.

Achterlandterminals fungeren niet alleen als distributieknooppunt waar goederen van het ene naar het andere transportmiddel worden overgedragen, maar ook als dataknooppunten van diezelfde goederen. Deze knooppunten hebben al de beschikking over veel data die partijen in de logistieke sector nodig hebben. Zij kunnen echter deze data niet verstrekken aan derden omdat ze geen eigenaar van de data zijn.

 

Modality software voldoet aan iSHARE-afsprakenstelsel

Modality software voldoet aan iSHARE-afsprakenstelsel

Het merendeel van de containerterminals in Nederland maakt gebruik van de software van Modality. De software van Modality stelt bedrijven in staat om containerstromen te optimaliseren. Doordat deze software nu voldoet aan de technische en juridische afspraken van het iSHARE-stelsel, kunnen logistieke partijen de achterlandterminal machtigen om hun data beschikbaar te stellen aan ketenpartners. Zo kunnen partijen aan het begin van de keten zelfs data delen met partijen aan het eind van de keten, als dat nodig is om het logistieke proces optimaal te organiseren. Ook als ze die niet kennen. Het maken van bilaterale afspraken is daarvoor niet langer nodig. Makkelijk en veilig.

Hoe werkt het?

Organisaties die hun data via een dataknooppunt van een achterlandterminal aan derden ter beschikking willen stellen, dienen daarvoor te beschikken over een iSHARE-identiteit. Daarmee kunnen ze in een autorisatieregister van iSHARE vastleggen welke partij welke data mag inzien. De achterlandterminal die eveneens opereert onder het iSHARE-afsprakenstelsel, kan vervolgens in datzelfde autorisatieregister checken welke data het mag verstrekken.

De gebruiker die deze data wil inzien, dient eveneens een iSHARE-identiteit te hebben. Hiermee kan de achterlandterminal de identiteit en authenticiteit van de gebruiker vaststellen, zodat de data niet in verkeerde handen valt. Tot slot is een machine-to-machine koppeling nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een API, om de gevraagde data daadwerkelijk te verstrekken.

Plug-and-play

Modality maakt de technische implementatie van iSHARE een kwestie van ‘plug-and-play’. Zij regelt de koppeling met het iSHARE-netwerk, de integratie van de back-end systemen, en levert indien gewenst implementatie support. Evert van Hoven, directeur van Modality: “Modality kan dan in overleg met de partijen die een interface willen opzetten, de technische specificaties van de koppeling opstellen en de API-interface ontwikkelen.”

Met de komst van Modality telt het netwerk van iSHARE Implementatiepartners totaal vijftien leden. Crebos, ECS International, Expertum, Globis, ICT Group, INNOPAY, Innotractor, Maxcode, Poort8, Rojo Consultancy, Seeburger, Teroco, UC Group en Yellowstar gingen Modality voor. Bent u geïnteresseerd in hun dienstverlening, ga naar www.ishareworks.org/partners.

Verdere groei iSHARE

iSHARE is een initiatief van de Topsector Logistiek met als doel om data delen in de logistiek verder te stimuleren, ketens transparanter te maken, de druk op onze infrastructuur te verlagen en CO2-uitstoot te verminderen. Het afsprakenstelsel werd ontwikkeld door en voor de logistieke sector en is sinds 2018 beschikbaar. Sindsdien groeit het aantal deelnemers in de logistieke sector gestaag.

Andere berichten

 • De positieve impact van de Barge Planning Optimizer op de planning van de West-Brabant Corridor
  9 maart 2024
  De positieve impact van de Barge Planning Optimizer op de planning van de West-Brabant Corridor
 • Automatiseringsoplossingen aan de waterzijde
  7 februari 2024
  Automatisering aan de waterzijde; efficiënte communicatie tussen barge operator, rederij, schipper en terminal
 • Handlings minimaliseren door automatisering stacking rules
  19 december 2023
  Terminaloptimalisatie door automatisering stacking rules