Multi-leg en multi-location boekingssysteem BTT

Barge Terminal Tilburg (BTT) is in juli van dit jaar overgegaan op een volledig nieuw multi-leg en multi-location boekingssysteem. De exponentiële groei die BTT in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt zorgt voor behoefte aan een betere beheersbaarheid van de processen en een nauwkeurigere registratie van kosten en opbrengsten. Om transportbewegingen gedetailleerd te kunnen registreren, meerdere (internationale) locaties op elkaar te laten aansluiten en processen beter te kunnen stroomlijnen wordt gekozen voor de ontwikkeling van een nieuw ICMS-systeem. In dit artikel lichten we toe aan welke eisen het nieuwe systeem moet voldoen, hoe de ontwikkeling tot stand is gekomen en hoe de verschillende modules zorgen voor volledige controle over de transportketen en inzicht in kosten en resultaten.

Multi-legsysteem: gedetailleerde registratie transportbewegingen
De snelle groei van het terminalnetwerk zorgt ervoor dat transportbewegingen complexer worden en er behoefte ontstaat aan een meer gedetailleerde registratie van zowel de verschillende transportlegs als de bijbehorende kosten. In 2019 worden de eerste gesprekken gevoerd om de behoefte van BTT tot op detailniveau in kaart te brengen. Er wordt kritisch gekeken hoe bestaande processen verder geoptimaliseerd en/of geautomatiseerd kunnen worden. Nadat de wensen van BTT zijn geïnventariseerd en geprioriteerd, worden de diverse mogelijkheden besproken. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een upgrade van het bestaande systeem of voor ontwikkeling van een volledig nieuw systeem. Aanpassingen in bepaalde modules hebben vaak een doorwerkeffect door het gehele systeem heen en kunnen een grote impact hebben op de operationele en administratieve processen. Omdat BTT de wens heeft over te stappen op een multi-leg en multi-location systeem, wordt ervoor gekozen een geheel nieuw ICMS-systeem te ontwikkelen.

Volledig geautomatiseerde orderverwerking en overige geoptimaliseerde modules
Het nieuwe boekingssysteem moet ervoor zorgen dat de orderverwerking volledig geautomatiseerd wordt. Dit gebeurt onder andere door, naast de bestaande client portal, EDI-koppelingen met de Nexusz CS-Optimizer en diverse klantsystemen te integreren. Ook worden de systemen van de verschillende locaties in Nederland en Polen aangesloten op het multiterminalsysteem. Verder bevat het nieuwe systeem de volgende modules:

 • Grafische trein- en bargeplanning, intermodaal en continentaal
 • Zelfstandige planning voor bargetransporten die tevens is geïntegreerd in het plansysteem van de West-Brabant Corridor
 • Truckplanning met een externe boardcomputer interface
 • Customs entrepot module t.b.v. de directe treinverbinding met China
 • Gasmeet module met een EWS-interface
 • Re-use module
 • Uitgebreide geïntegreerde verkoop en inkoopregistratie
 • Webbased buitenmodules
Grafische truckplanning BTT

Grafische truckplanning BTT

De grafische truckplanning en de boardcomputer interface zorgen ervoor dat chauffeurs alle laad- en losinformatie nu direct digitaal via de boardcomputer ontvangen. Ook worden processen meer geborgd en zijn automatische workflows ingebouwd om controles uit te voeren. Zo wordt bijvoorbeeld gecontroleerd dat een container welke gemeten moet worden op de aanwezigheid van gassen, niet de terminal verlaat voordat deze actie heeft plaatsgevonden. Ook is het mogelijk om gebruikersrechten toe te kennen aan de verschillende locaties. Zo kan bijvoorbeeld de facturatie van de verschillende vestigingen ingezien worden vanaf de hoofdlocatie maar niet andersom.

Verdere groei en optimalisatie
De basis van het nieuwe ICMS-systeem is inmiddels volledig operationeel. Gedurende de implementatie ontstaan regelmatig nieuwe wensen en worden de vervolgstappen bepaald. Recent is een interface ontwikkeld met de partij die gasmetingen uitvoert. Voorheen gebeurde het vrijgeven van een container pas nadat het per mail ontvangen keuringsrapport handmatig door de planning was verwerkt. Na oplevering van de interfaces gebeurt dit bijna real-time. Ook wordt er hard gewerkt aan de oplevering van de nieuwe BTT-locatie in Bergen op Zoom.

Trots op partnerschap
Vanaf 1997 zijn we betrokken bij de automatiseringsprocessen van BTT. We zijn er dan ook heel trots op het nieuwe multi-leg ICMS-systeem voor BTT te mogen ontwikkelen en ook de komende jaren als groeipartner van BTT te mogen optreden!

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van een multi-leg en multi-location boekingssysteem? Neem contact met ons op en wij spreken graag de details met u door.

Andere berichten

 • De positieve impact van de Barge Planning Optimizer op de planning van de West-Brabant Corridor
  9 maart 2024
  De positieve impact van de Barge Planning Optimizer op de planning van de West-Brabant Corridor
 • Automatiseringsoplossingen aan de waterzijde
  7 februari 2024
  Automatisering aan de waterzijde; efficiënte communicatie tussen barge operator, rederij, schipper en terminal
 • Handlings minimaliseren door automatisering stacking rules
  19 december 2023
  Terminaloptimalisatie door automatisering stacking rules