De stremming van het Suezkanaal vorige maand was voor publieksmedia belangrijk nieuws. Het publiek werd zich ineens bewust van de kwetsbaarheid van productie- en transportketens. Indrukwekkende beelden van een (in verhouding) kleine graafmachine naast de boeg van een gigantisch vastgelopen containerschip, in combinatie met uitspraken over de ‘tsunami aan containers’ onderweg naar Rotterdam trokken de aandacht.

Terugkijkend is het gevaarlijk te stellen ‘dat het allemaal wel meeviel’. In tegendeel: juist dankzij snel en adequaat reageren, met digitale technieken, zijn problemen voorkomen. Zoals het real time delen van data in feite bijna dagelijks problemen voorkomt. Niet voor niets lanceerde Portbase in dit geval direct een webpagina waarop de ETA van de verschillende vertraagde schepen continu kan worden gevolgd.

Wie, zoals bijvoorbeeld een barge-operator, actief is tussen de diepzeehavens en het achterland weet dat er onzekerheden zijn die de planning van een tijdige afhandeling van (intercontinentale) lading kunnen verstoren. Denk aan ongunstige waterstanden op de rivieren, stakingen, files of congestie op zeeterminals – om maar wat uitdagingen te noemen.

Geen invloed op het weer
Op het weer, de waterstanden en eventuele verstoorde arbeidsrelaties in de haven hebben we als Modality geen invloed. Wel richten wij onze software zo in dat de supply chain zo accuraat mogelijk bewaakt kan worden en dat verstoringen direct en pro-actief worden gesignaleerd. Dat is slechts mogelijk met een optimale uitwisseling van data.

Vertragingen bij de diepzeeterminals (‘congestie’) hebben voor barge-operators minder impact als informatie tijdig bekend is en gedeeld wordt. Van beschikbare ligplaatsen tot time-slots bij de afhandeling, van vertraging op zee tot waterstanden op de Rijn: de reis tussen zeehaven en achterland is vaak accurater te plannen dan een wegtraject – als partijen informatie goed delen en verwerken. Modality is de draaischijf bij het delen van die data, zoals bijvoorbeeld bij Melding Container Achterland (MCA).

MCA en integrale planning
Binnenvaartbezoeken en -containers worden bij MCA Barge via één portaal voorgemeld bij terminals en depots. MCA Barge levert bovendien de input voor de integrale planning van ieder havenbezoek. Dit levert belangrijke voordelen op, zoals een uniforme werkwijze voor alle terminals en depots en het voorafgaand aan voormelding opvragen van de containerstatus.

Diverse maatregelen
Wijzigingen in de planning als gevolg van congestie zullen blijven bestaan. Gelukkig wordt het probleem op verschillende manieren aangepakt. Ten eerste fysiek: door het aanleggen van extra ligplaatsen voor binnenschepen.

Verder zijn het de grotere partijen die op basis van ‘fixed window’ afspraken bij de zeeterminals de vertraging in de zeehaven tot een minimum proberen te beperken.

Voor partijen die niet de volumes hebben om zulke afspraken te maken is de oprichting van het Barge Transferium Maasvlakte een welkome verbeterstap geweest.

BTM is een samenwerking tussen Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) en een consortium van inland terminals en barge-operators. Bij deze samenwerking stelt ECT op afgesproken dagen en tijden een stuk kade met kraan en kraanteam ter beschikking aan het consortium tegen een vast tarief.

De barge-operators nemen bij BTM zelf de planning voor hun rekening en de deelnemende partijen bepalen in onderling overleg wanneer en hoe vaak zij voor de kade komen. Ook bij dit initiatief is het digitaal delen van informatie essentieel om het bovengenoemde ‘onderling overleg’ te laten slagen.

API
Moderne systemen maken bij de uitwisseling van gegevens gebruik van zogenaamde API’s (Application Programming Interfaces). Het grote voordeel van die techniek is de snelheid en standaardisatie. De binnen de API aangeboden informatie is direct beschikbaar voor alle gebruikers in de keten die er technisch gebruik van willen en kunnen maken.

Juist een crisis als de Suez-stremming maakt duidelijk wat digitale informatie de ketenpartijen kan opleveren. Modality deelt en verwerkt de data voor u, opdat uw klanten niet of nauwelijks geraakt worden door verstoringen.

Wilt u weten wat het delen en verwerken van data voor uw organisatie betekent? Wij lichten de mogelijkheden graag toe in een persoonlijk gesprek. Via onderstaande knop kunt u direct contact opnemen.

Andere berichten

 • De positieve impact van de Barge Planning Optimizer op de planning van de West-Brabant Corridor
  9 maart 2024
  De positieve impact van de Barge Planning Optimizer op de planning van de West-Brabant Corridor
 • Automatiseringsoplossingen aan de waterzijde
  7 februari 2024
  Automatisering aan de waterzijde; efficiënte communicatie tussen barge operator, rederij, schipper en terminal
 • Handlings minimaliseren door automatisering stacking rules
  19 december 2023
  Terminaloptimalisatie door automatisering stacking rules