Webapplicaties CCT Moerdijk

Het koppelen van webmodules aan de centrale ICMS-applicatie speelt een belangrijke rol in de vergaande automatisering van inlandterminals. In een eerder interview met CTVrede werd al duidelijk welke cruciale rol webapplicaties vervullen in het automatiseren van de buitenoperatie. Peter van Veelen, General Manager bij Combined Cargo Terminals (CCT), licht in dit artikel toe welke diversiteit aan webapplicaties CCT heeft toegepast. En belangrijker nog, in welke voordelen (en voorsprongen) het gebruik van webapplicaties heeft geresulteerd.

Procesoptimalisatie door het gebruik van webapplicaties
CCT biedt niet alleen uitstekende op- en overslagfaciliteiten voor diverse modaliteiten, de terminal dient ook als een strategische aanloophaven voor shortsea-trajecten van en naar bestemmingen in Noord-Europa, Zuid-Europa en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast werken ze in een partnerschap met Barge Terminal Tilburg (BTT) en Oosterhout Container Terminal (OCT) aan het optimaliseren van de goederenstromen van en naar de Rotterdamse haven. Om de verschillende operationele processen rondom deze diensten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, zijn er diverse webapplicaties ontwikkeld en geïntegreerd. Het gebruik van deze webapplicaties, heeft voor CCT de volgende voordelen opgeleverd:

 • Efficiëntere operatie
 • Betere controles
 • Schaalbare processen
 • Betere en snelle communicatie naar de klant
 • Beter inzicht in data goederenstromen

In de volgende alinea’s lichten wij toe welke applicaties CCT heeft geïmplementeerd en welke toegevoegde waarde iedere afzonderlijke applicatie heeft opgeleverd.

Reachstacker webapplicatie
Zo’n vijf jaar geleden is CCT begonnen met het ontwikkelen van een reachstacker webapplicatie, als vervanger voor de al langer in gebruik zijnde tradionele wireless applicatie. De minder gebruiksvriendelijke en enigszins logge schermen uit de reachstackers konden daardoor vervangen worden door handzame tablets. Het gebruik van de webapplicatie voor deze toepassing zorgt ervoor dat medewerkers in de buitenoperatie goede controles kunnen uitvoeren en foto’s kunnen maken van eventuele bijzondere situaties en schades. De implementatie van de reachstacker applicatie vormde voor CCT een belangrijke test.

Peter: “We keken hierbij of het project met de reachstacker webapplicatie haalbaar en schaalbaar was. Al vrij snel kwamen we erachter dat de implementatie succesvol was en zagen we de potentie voor andere toepassingen.”

De succesvolle implementatie van de reachstacker applicatie gaf CCT een goed beeld van de mogelijkheden en voordelen die het optimaliseren van andere processen kon opleveren. Al snel werden er meerdere webapplicaties ontwikkeld en geïmplementeerd.

Reachstacker applicatie CCT

Reachstacker applicatie CCT

 

Transportplanning terminaltrekkers, stuwplan en kadeplanning
Na de toepassing van de reachstacker webapplicatie, werden ook de transportplanning en de transportorders van de terminaltrekkers overgezet op een webapplicatie. Zo kon er nog efficiënter gepland worden en kon statusinformatie sneller en nauwkeuriger doorgegeven worden aan de klant. Op eenzelfde webapplicatie kan sindsdien ook het stuwplan van de schepen die voor de kade liggen worden ingezien. De controleur kan op een tablet nauwgezet het laad- en losplan volgen en hoeft geen gebruik meer te maken van papieren lijsten. Wat niet alleen veel sneller werkt maar vooral bij slecht weer de nodige praktische voordelen met zich meebrengt. Wat tot op heden echter nog het grootste voordeel heeft opgeleverd, is het ontwikkelen van een webapplicatie voor de kadeplanning. Planners en werkvoorbereiders hebben dankzij deze applicatie realtime overzicht van de nog te verwachten lading en welke containers al geladen zijn.

Peter: “Niet alleen kan er nu veel sneller gepland worden en is het systeem veel minder foutgevoelig (ten opzichte van de vroegere Excel-overzichten), ook kun je nu met 30 man tegelijkertijd in de web omgeving werken.”

Het kantoor van CCT is uitgerust met voyage monitoren die een actuele weergave van de kadeplanning laten zien. Naast planning en werkvoorbereiding, maken ook customer service en de chauffeursbalie dankbaar gebruik van de actuele laad- en losinformatie.

Verdere optimalisatie logistieke processen
De continue drive van CCT om logistieke processen verder te optimaliseren heeft ervoor gezorgd dat de reguliere tablets inmiddels vervangen zijn door professionele industriële varianten. Ook is CCT van een wifi-verbinding overgestapt op het 4G netwerk om zo een nog beter bereik te creëren en ook de terminaltrekkers te kunnen blijven volgen wanneer deze het terrein verlaten. Momenteel werken CCT en Modality aan de ontwikkeling van een digitaal stackoverzicht. Deze stackplanning moet ervoor gaan zorgen dat er ‘jobgestuurd’ gewerkt kan gaan worden. Een medewerker op een reachstacker kan nu bijvoorbeeld nog zelf bepalen welke activiteiten hij of zij in welke volgorde verricht. Om de effectiviteit verder te verbeteren, zal in de toekomst het systeem hierin bepalend zijn. Ook wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een klantportaal.

Peter: “We bedienen verschillende type klanten. Onze klanten die intermodaal transport uitvoeren hebben bijvoorbeeld een andere informatiebehoefte dan de shortsea-operators. Beide type klanten krijgen straks hun eigen portaal met daarin hun eigen informatievoorziening. Zo kunnen we douanestatus, laad- en loslijsten of voorraden weergeven.”

Voordelen voor uw inlandterminal
Het ontwikkelen en integreren van webapplicaties vormt dus een cruciale stap bij het automatiseren en vergroten van de effectiviteit van inlandterminals. Het verkrijgen van actueler inzicht in data, het verbeteren en het sneller uit kunnen voeren van handelingen en processen, het minimaliseren van foutmarges en het accurater kunnen terugkoppelen van informatie naar de klant zijn de belangrijkste voordelen van het werken met webapplicaties. Wilt u weten welke mogelijkheden er voor uw processen zijn? Of heeft u advies nodig in het bepalen van de prioriteiten en het maken van een stappenplan? Wij denken graag met u mee! Via onderstaande button kunt u direct contact met ons opnemen.

Andere berichten

 • De positieve impact van de Barge Planning Optimizer op de planning van de West-Brabant Corridor
  9 maart 2024
  De positieve impact van de Barge Planning Optimizer op de planning van de West-Brabant Corridor
 • Automatiseringsoplossingen aan de waterzijde
  7 februari 2024
  Automatisering aan de waterzijde; efficiënte communicatie tussen barge operator, rederij, schipper en terminal
 • Handlings minimaliseren door automatisering stacking rules
  19 december 2023
  Terminaloptimalisatie door automatisering stacking rules