Automatiseringsoplossingen aan de waterzijde

In een eerder artikel hebben we uitleg gegeven over de automatiseringsmogelijkheden voor inland terminals aan de landzijde, met name door het digitaliseren en automatiseren van stacking rules. Ook voor het laden en lossen van containers aan de waterzijde zijn er meerdere automatiseringsoplossingen. Zo kunnen de werkzaamheden van kraanmachinisten en barge operators gemakkelijker en efficiënter gemaakt worden door het automatisch inlezen van laad- en loslijsten en stuwplangegevens. Ook voor de kadeplanning en werkvoorbereiding zijn er mogelijkheden om werkzaamheden te vereenvoudigen en meer overzicht te creëren. In dit artikel zetten we een aantal automatiseringsoplossingen voor het laden en lossen van containers aan de waterzijde voor u op een rij.

Het automatisch inlezen van laad- en loslijsten
Tussen barge operator en/of shortsea rederij, schip en terminal worden verschillende soorten berichten uitgewisseld. De barge operator of shortsea rederij communiceert de voorlopige laad en/of loslijst met zowel het schip als de terminal.
Een barge operator stuurt de laad- of loslijst in de vorm van een IFTMIN-BICS bericht naar het systeem van het binnenvaartschip. Voor de inland terminal maakt de barge operator nu vaak een uitdraai van de laad-/loslijst vanuit het Modality-systeem en stuurt dit als Excel-lijst of PDF naar de inland terminal.
Een shortsea operator stuurt de laadlijst meestal in de vorm van een EDI-bericht (COPRAR-Load) naar de terminal. Het versturen van de loslijst gebeurt vaak ook in de vorm van een EDI-bericht (COPRAR-Discharge).
De communicatie tussen barge operator en/of shortsea rederij en de inland terminal kan op meerdere manieren geautomatiseerd worden. Zo kunnen EDI-berichten (COPRAR-Load/Discharge) automatisch worden ingelezen door het Modality-systeem van de terminal. Ook is het mogelijk om communicatie tussen het systeem van de barge – of shortsea operator en het Modality-systeem van de terminal te laten plaatsvinden door middel van een directe API-koppeling.

Het automatisch inlezen en versturen van stuwplangegevens
Wanneer de schipper de laad- en losgegevens ontvangt vanuit de IFTMIN-BICS, gebruikt hij of zij deze informatie om een stabiliteitsberekening te maken en daarmee ook een stuwplan. De gegevens uit het stuwplan (ook wel “bayplan” genoemd) kunnen in een EDI-bericht naar de terminal worden verzonden. Dit EDI-bericht wordt ook wel een BAPLIE- (BAyPlan Including Empties) bericht genoemd en geeft aan welke containers zich op welke locatie in het schip bevinden. De schipper (zowel shortsea als binnenvaart) communiceert de stuwplaninformatie, zowel het inkomend als het uitgaande stuwplan, met de inland terminal zodat de terminal een actueel overzicht heeft van de indeling van het schip. De kraanmachinist op de terminal weet zo exact welke containers zich op welke locatie van het schip bevinden en ook kan de terminaloperatie er tijdig voor zorgen dat de juiste containers klaar staan om geladen te worden op basis van het uitgaande stuwplan.

Na de lossing begint de kraanmachinist met de belading van het schip. De positie van de geladen containers wordt geregistreerd in de Modality kraanapplicatie. Wanneer alle containers geladen zijn, dan stuurt de terminal een BAPLIE-bericht naar het schip met daarin de stuwplanposities van de geladen containers en de containers die aan boord zijn blijven staan.
Modality biedt systeemfuncties om BAPLIE-berichten automatisch in te lezen zowel voor binnenvaart als ook voor shortsea. Ook hebben we een stuwplanmodule ontwikkeld waarbij de kraanmachinist in een grafisch overzicht kan zien waar de containers zich in het schip bevinden. Ook is het mogelijk om via touchscreen de geladen containers in het stuwplan te bevestigen.

Automatiseringen waterzijde terminal

Het gebruik van grafische stackoverzichten draagt bij aan een efficiëntere kadeplanning

Grafische overzichten zorgen voor een efficiëntere kadeplanning
Naast het automatisch inlezen van laad- en loslijsten en stuwplangegevens, bieden grafische overzichten ook een prima hulpmiddel om werkzaamheden efficiënter uit te voeren.
Zo hebben we voor terminals de module ‘kadeplanning’ ontwikkeld. De kadeplanning geeft grafisch inzicht in de bezetting van de kade. Dit overzicht geeft op één as de kadelengte(s) weer en op de andere as een tijdlijn. Afhankelijk van het gemiddeld aantal moves per uur berekent het Modality-systeem de periode waarin het schip de kade zal bezetten. De kadeplanning heeft zo een goed inzicht in de bezetting bij het maken van afspraken met barges en schepen.
Daarnaast is het ook mogelijk een grafisch overzicht van de stack in het systeem te integreren. Hierin worden dan de containers getoond die in de stack staan, met de positie en een kleuring van de eigenschappen (denk bijvoorbeeld aan rederij, gewicht, planning).
De werkvoorbereiding kan dit grafisch stackoverzicht gebruiken om in één duidelijk overzicht te zien waar de containers zich bevinden die geladen moeten worden.

Het gebruik van de voyage monitor webmodule ondersteunt de werkvoorbereiding
Naast het grafisch stackoverzicht, is ook de voyage monitor een handige module ter ondersteuning van de werkvoorbereiding. Dit weboverzicht biedt terminalmedewerkers een overzichtelijke lijst waarin ze precies kunnen zien wanneer welk schip verwacht wordt op welke kadepositie en hoeveel handlings er moeten worden gedaan. In de praktijk zien we dat de voyage monitor vaak op een groot scherm in verschillende ruimtes wordt weergegeven. Zo hebben niet alleen de buitenoperatie, maar ook planners en het management een goed beeld van de actuele kadebezetting en de voortgang van de werkzaamheden.
De communicatie tussen barge operators, shortsea rederijen, schippers en terminals kan dus op meerdere manieren geautomatiseerd worden. Ook zijn er handige modules beschikbaar om terminalwerkzaamheden aan de waterzijde efficiënter uit te voeren en meer inzicht te creëren. Wilt u meer informatie over onze automatiseringsoplossingen voor het laden en lossen van containers aan de waterzijde? Onze salesafdeling vertelt u graag over de mogelijkheden en de koppelingen met bestaande systemen Neemt u direct contact op met onze salesafdeling via sales@modality.nl of via +31 (0) 180 531 035.

Andere berichten

 • De positieve impact van de Barge Planning Optimizer op de planning van de West-Brabant Corridor
  9 maart 2024
  De positieve impact van de Barge Planning Optimizer op de planning van de West-Brabant Corridor
 • Handlings minimaliseren door automatisering stacking rules
  19 december 2023
  Terminaloptimalisatie door automatisering stacking rules
 • Terminal trekker passeert OCR-portaal
  28 september 2023
  De drie voordelen van OCR-integratie bij inland terminals