Customer Service Monitor

Modality introduceert toolset voor real-time monitoring

Customer Service Monitor biedt grip op intermodaal containertransport

Uw klanten hechten groot belang aan actuele informatie over de voortgang van het transport van hun containers. En niet voor niets: just in time levering is voor veel bedrijven een essentiële business-voorwaarde. Om het monitoren van de processen in de supply chain in real-time mogelijk te maken ontwikkelde Modality de Customer Service Monitor (CSM).

In de praktijk zijn bij het intermodale, en vaak internationale containertransport veel schakels onderdeel van de supply chain. Acties van alle betrokken partijen hebben invloed op de betrouwbaarheid van het transportproces. Als al die betrokkenen data uit de keten met elkaar delen, kan de status van het transport op een centrale plaats gemonitord worden. In het ideale geval is dan bij u als de regisseur van het transport de status en positie van elke individuele container bekend in de keten tussen zeehaven en achterland.

Selectie op basis van prioriteit
Het is daarbij vooral van belang dat afwijkingen in de transportketen bij de customer service medewerkers direct opvallen. Dit om snel noodzakelijke acties te kunnen ondernemen bij het inspelen op incidenten. Processen die volgens planning verlopen kunnen minder prominent naar voren treden. De CSM van Modality biedt u een “Priority view”, waarbij de containers op basis van prioriteit worden gesorteerd en gepresenteerd. Dit helpt uw medewerkers bij het maken van de juiste keuze bij het afhandelen van issues in volgorde van belangrijkheid.

Op elk moment in de transportketen kan de CSM een rol spelen. Zo controleert het systeem of de klantorder alle noodzakelijke gegevens bevat. En de CSM ondersteunt uw medewerkers met indicators om de ordergegevens op het juiste moment compleet te krijgen. Als onderdeel van de CSM kan de gebruiker binnen het Modality-systeem vaste formaatdefinities vastleggen en die koppelen bijvoorbeeld aan een specifieke carrier, zodat het systeem deze referenties bij binnenkomst op correctheid kan controleren. Hierbij wordt dan gecontroleerd of de ingevoerde referenties voldoen aan de vastgelegde formaatdefinities.

Haalbaarheid workflow
Aan de hand van de geplande uitvoering van het transport en de daarin vastgelegde data wordt voortdurend de haalbaarheid van de workflow bewaakt. Vertraging in een bepaald stadium, bijvoorbeeld in de zeehaven, heeft immers invloed op het totale proces. De data van geplande acties elders in de keten moeten dan efficiënt aangepast kunnen worden.

Monitoring van het transport tot op het niveau van individuele containers is mogelijk doordat de CSM van Modality via verschillende interfaces data van een groot aantal partijen kan consolideren en analyseren. Denk daarbij niet alleen aan de mogelijkheid voor uw klanten hun order per EDI aan te leveren, wat bijdraagt aan de kwaliteit van de orderverwerking, maar ook aan gegevens van de deepsea-carriers die beschikbaar zijn binnen platforms als Portbase. Speciaal door Modality ontwikkelde Apps stellen binnenvaartschippers en chauffeurs in staat de status van het transport per barge of truck direct digitaal te communiceren.

Customer Service Monitor Modality

Customer Service Monitor Modality

Filterbaar overzicht
Het CSM is ontwikkeld voor een overzichtelijk gebruik over twee schermen of een ultrawide scherm. Het is een volledig filterbaar overzicht waarmee de gebruiker met pro-actieve kleuringen en een grote set aan hulpfuncties heel snel de probleemtransporten die actie behoeven kan signaleren. Het CSM kan geïntegreerd worden in elk Modality ICMS-systeem als aanvulling op de traditionele transportorder-registratie.

Met de Customer Service Monitor geeft Modality u een tool in handen waarmee de meest actuele data over het transportproces eenvoudig gevisualiseerd wordt. Zo kan tot op het niveau van individuele containers de voorgang gevolgd, bewaakt en geanalyseerd worden. En kunnen uw medewerkers anticiperen als het transport anders verloopt dan gepland.

Wilt u deze module in uw bestaande systeem integreren? Neem dan contact op!

Andere berichten

 • De positieve impact van de Barge Planning Optimizer op de planning van de West-Brabant Corridor
  9 maart 2024
  De positieve impact van de Barge Planning Optimizer op de planning van de West-Brabant Corridor
 • Automatiseringsoplossingen aan de waterzijde
  7 februari 2024
  Automatisering aan de waterzijde; efficiënte communicatie tussen barge operator, rederij, schipper en terminal
 • Handlings minimaliseren door automatisering stacking rules
  19 december 2023
  Terminaloptimalisatie door automatisering stacking rules