Gebruik van de Modality kraanapplicatie

Er zijn verschillende typen softwareoplossingen beschikbaar om processen binnen achterland containerlogistiek te optimaliseren en te automatiseren. Zo is er verschil in techniek, bijvoorbeeld applicaties die via een webbrowser toegankelijk zijn of applicaties die toegankelijk zijn via een windows-client. Ook is er keuze uit standaardsoftwarepakketten, de zogeheten SaaS-oplossing (Software-as-a-Service), maatwerk of een combinatie van beiden. En dan zijn er ook nog verschillen in servers waar de software op gehost wordt. In dit artikel lichten we toe hoe onze producten zijn opgebouwd, waarom we bewust voor dit type productaanbod kiezen, in welke voordelen deze combinatie van producttypen resulteert en ook leggen we uit wat onze visie is voor de toekomst.

Eisen vanuit de markt
De markt van inland containerlogistiek heeft de afgelopen 25 jaar een indrukwekkende groei doorgemaakt. In 2022 is er volgens het Havenbedrijf 15 miljoen teu overgeslagen in de Rotterdamse haven. In 1998 bedroeg dit nog 2.9 miljoen teu (Bron: Nieuwsblad Transport). Om in te kunnen spelen op deze groei hebben inland containerterminals en vervoerders de afgelopen decennia terreinen uitgebreid, apparatuur gemoderniseerd, wagenparken vergroot, nieuwe medewerkers aangetrokken etc. Bovenal is er de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in digitalisering en automatisering. Des te sneller de groei van de organisatie en des te groter de omvang, des te meer eisen er worden gesteld aan de digitale infrastructuur en daarmee ook aan software en hardware. Bij Modality hebben we gemerkt dat wanneer het om software gaat, onze klanten de volgende zaken belangrijk vinden:

 • Aansluiting bij de bedrijfsprocessen
  De software moet aansluiten bij de specifieke processen van onze klant. Daarnaast moet er bij de ontwikkeling van de software rekening gehouden worden met de wensen van de klanten van onze klant, de infrastructuur van de terminal en specifieke vergunningen en/of diensten.
 • Stabiliteit
  De software moet stabiel zijn. Een klant wil erop kunnen vertrouwen dat zijn software 24/7 ‘in de lucht’ ofwel beschikbaar is.
 • Veiligheid
  De software moet goed te beveiligen zijn. Bedrijfsgevoelige informatie moet zo goed mogelijk afgeschermd zijn tegen niet-geautoriseerde toegang.
 • Gebruiksvriendelijkheid
  De software moet gebruiksvriendelijk zijn. Nieuwe medewerkers moeten het werken met de software zich snel eigen kunnen maken.
 • Aanpasbaarheid
  De software moet snel aangepast kunnen worden om in te spelen op ontwikkelingen binnen de markt.
 • Schaalbaarheid
  De software moet kunnen opschalen of afschalen bij groei of krimp van bepaalde bedrijfsactiviteiten.
 • Prijs-kwaliteitverhouding
  De software moet een goede prijs-kwaliteitverhouding hebben.
 • Toekomstbestendigheid
  De software moet toekomstbestendig zijn. De gebruikte technologie moet ook op langere termijn aan de klantbehoefte kunnen voldoen.

Als softwareleverancier zijn we continu bezig producten te ontwikkelen waarmee we aan zoveel mogelijk klantwensen tegemoetkomen enerzijds en anderzijds rekening houden met ontwikkelingen op IT-gebied. Onze Research & Development (R&D) -afdeling toetst onze producten op de volgende criteria:

 1. Kunnen we functioneel alle gevraagde systeemfuncties programmeren met onze software?
 2. Kunnen we technisch alle gewenste systeemkoppelingen programmeren met onze software?

Gebruiksvriendelijkheid, snelheid en aansluiting met de laatste techniek zijn belangrijke waarden bij de ontwikkeling van onze producten.

Modality productaanbod
Modality levert “standaard-op-maat” software voor haar klanten. Hier bedoelen we mee dat de functies in de hoofdprocessen voor zo’n 80% ondersteund worden door standaard systeemfuncties en standaard EDI-koppelingen. De overige 20% vormt maatwerk gerelateerd aan klantspecifieke wensen, denk bijvoorbeeld aan wensen vanuit de klanten van onze klant of wensen die betrekking hebben op de infrastructuur van de terminal. Onze softwareoplossingen zijn per klant uniek en bestaan vaak uit een hoofdapplicatie (het kernsysteem) en webapplicaties die als verschillende modules gekoppeld zijn aan de hoofdapplicatie. Het kernsysteem of de hoofdapplicatie is toegankelijk via een windows-client, de webapplicaties zijn toegankelijk via een browser. De kernsystemen draaien altijd op een server van de klant. Deze server kan zich bevinden op de locatie van de klant (on-premise) of de server wordt gehost in een datacenter (private-cloud). In beide gevallen is de server van de klant en wordt deze niet gedeeld met andere partijen, zoals bij een 100%-webapplicatie vaak het geval is. De aanvullende webmodules die we bij Modality ontwikkelen kunnen eveneens geïnstalleerd worden op de eigen server van de klant, of klanten kunnen de hosting bij ons onder brengen.

Voordelen standaard-op-maat software
De combinatie van standaardmodules aangevuld met maatwerkfunctionaliteiten is een bewuste productkeuze. De combinatie van beide producttypen zorgen ervoor dat we aan zoveel mogelijk klantwensen tegemoet kunnen komen. Zo zijn de hoofdprocessen voor iedere klant grotendeels gelijk (denk aan de modules orderinvoer, planning, facturatie etc.) en zorgt het gebruik van shared source (gedeelde broncode) ervoor dat onze systemen schaalbaar zijn en er relatief snel op nieuwe ontwikkelingen ingespeeld kan worden, denk hierbij bijvoorbeeld aan Melding Container Achterland (MCA) van Portbase. Ook kunnen we eenvoudig het aantal gebruikers uitbreiden, nieuwe locaties aansluiten en EDI-koppelingen toevoegen. We zeggen hierbij ‘relatief’ snel omdat het aanpassen van individuele systemen nu eenmaal meer tijd kost dan wanneer je de programmeercapaciteit volledig in kan zetten op één systeem, zoals bij standaardpakketten het geval is. Echter merken we dat klanten vaak individuele urgente wensen hebben, zoals het ontwikkelen van een API-koppeling met het systeem van een nieuwe klant. Wanneer we voor een standaardpakket zouden kiezen, dan wordt pas aan een nieuwe koppeling geprogrammeerd wanneer hier voldoende vraag naar is en moeten klanten wachten op de releasedatum.
Het maatwerkdeel zorgt ervoor dat het systeem volledig is gericht op de processen van de individuele klant en alle functionaliteiten volledig benut worden (in tegenstelling tot het gebruik van standaardsoftwarepakketten, waarbij niet alle functionaliteiten voor iedere Modality-klant relevant zijn). Doordat het systeem volledig is ingericht op de processen van de individuele klant en systeemfuncties zijn opgebouwd zodat het de volgorde van werken van een specifieke klant ondersteunt, wordt het systeem door gebruikers vaak als gebruiksvriendelijk ervaren. Ook ervaren onze klanten onze prijs-kwaliteit verhouding als goed, omdat ze alleen betalen voor functionaliteiten waar ze daadwerkelijk gebruik van maken.

Voordelen gebruik combinatie object-oriented- en webontwikkeltools
Onze hoofdapplicaties ontwikkelen wij in Delphi. Dit is een zogenaamde ‘object-oriented’ ontwikkeltool. Qua ontwikkelsnelheid, overzichtelijkheid en beheersbaarheid vormt Delphi nog steeds een prima ontwikkeltool om onze kernapplicaties mee uit te breiden en te onderhouden. De user interface, ofwel de gebruikersomgeving waarin onze klanten werken, kan voor sommige van onze klanten wat minder modern aanvoelen ten opzichte van user interfaces binnen webapplicaties, maar biedt op technisch gebied momenteel nog steeds meer mogelijkheden dan de meeste webontwikkeltools. Zo kunnen we in Delphi technisch hoogstaande planningsschermen bouwen die over meerdere schermen uitgelijnd worden. Een techniek die heel prettig is voor een planner om mee te werken, maar wat binnen een webomgeving wat lastiger te realiseren is. Je bent namelijk beperkt tot de mogelijkheden en onmogelijkheden die een internetbrowser biedt. Uiteraard biedt het werken met webapplicaties ook voordelen. Om in te kunnen loggen op onze hoofdapplicatie, heb je hardware nodig. Toegang tot ons systeem wordt verkregen via de windows-client die geïnstalleerd is op een lokale pc. Voor toepassingen waarbij het prettig is om mobiel te zijn, zoals bijvoorbeeld bij een kraanapplicatie of truck-app het geval is, is het handiger om met een webapplicatie te werken. Om toegang te verkrijgen tot de webapplicaties is een internetverbinding op een mobiel device voldoende. Ook kun je met webapplicaties data ontsluiten voor externe partijen, denk bijvoorbeeld aan het toegang geven van klanten tot een Client Portal.
Het combineren van verschillende ontwikkeltools, zorgt ervoor dat we voor iedere toepassing van onze klanten een geschikte oplossing kunnen bieden. Bovendien zorgt het werken met verschillende tools ervoor dat we verschillende soorten specialisten in huis hebben en niet afhankelijk zijn van één bepaalde programmeertaal. Dat maakt dat we niet alleen vandaag de dag flexibel zijn in het leveren van verschillende typen softwareoplossingen, maar ook in de toekomst makkelijk mee kunnen bewegen wanneer nieuwe technieken in opkomst zijn. Overigens zijn beide typen applicaties gekoppeld aan een centrale database. De kwaliteit van de database in combinatie met de kwaliteit van onze applicaties (oftewel hoe goed het is geprogrammeerd), zorgt voor stabiele software die 24/7 toegankelijk en operationeel is.

Gebruik Modality kernapplicatie

Gebruik Modality kernapplicatie

Voordelen server in eigen beheer
Zowel onze hoofdapplicatie als de aanvullende webmodules worden geïnstalleerd op de server van onze klanten. Deze server wordt dus alleen door de klant zelf in gebruik genomen en wordt niet gedeeld met andere partijen, zoals bij de meeste 100%weboplossingen het geval is. Het in eigen beheer hebben van een server zorgt ervoor dat de veiligheid beter beheersbaar is voor onze klanten. Ook zijn applicaties waarbij de toegang wordt verschaft via een windows-client model, zoals bij onze hoofdapplicaties het geval is, gemakkelijker te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang van buitenaf dan bij webapplicaties het geval is. Vanuit het oogpunt veiligheid is een 100%webapplicatie zeker niet altijd een ideale oplossing.

Productontwikkeling met oog op de toekomst
De meeste systemen van Modality-klanten zijn inmiddels meer dan 20 jaar in ontwikkeling. Dat betekent dat er een enorme ‘legacy’ is opgebouwd in de afgelopen jaren. Met systemen waarin meer dan 20 jaar maatwerkwensen en kennis is gestopt, stap je niet zomaar even over op een andere techniek. Omdat we met gebruik van de huidige technieken nog steeds aan de belangrijkste klantwensen kunnen voldoen, is dat tot op heden ook niet noodzakelijk geweest. Als softwareleverancier wil je wel flexibel kunnen overschakelen op een andere techniek, wanneer deze techniek beter aan de wensen van de klant voldoet. Onze jarenlange kennis heeft ervoor gezorgd dat we als geen ander weten waar deze behoeften liggen en wat voor producten er nodig zijn om het beste aan deze behoeften te kunnen voldoen. Nu en in de toekomst. De combinatie van producten die we aanbieden voldoet vandaag de dag het beste aan deze klantbehoefte, zowel op functioneel als technisch gebied. Met oog op de toekomst zien we wel een belangrijke verandering. Niet zozeer binnen de markt van inland containerlogistiek, maar wel als het gaat om onderwijs dat verricht wordt op IT-gebied. Wij houden nauw contact met opleidingsinstituten waar Informatica en Software Engineering onderwezen wordt. Een tendens die we daar zien is dat studenten tegenwoordig alleen nog opgeleid worden om in webprogrammering. In 2015 hebben we met oog op deze ontwikkelingen onze webafdeling opgericht. Deze bestaat inmiddels uit een volwaardig team dat naast het ontwikkelen van onze diverse webapplicaties ook bezig is met de ontwikkeling van een 100%webmodule. Begin 2024 verwachten we te kunnen starten met het testen van de eerste pilotversie. Belangrijke kanttekening hierbij is dat we deze producten pas in de markt gaan zetten, wanneer we echt zeker weten dat we de gevraagde veiligheid, techniek en functionaliteiten kunnen waarborgen en onze klanten de kwaliteit kunnen leveren die ze van ons gewend zijn. Tot die tijd blijft onze R&D-afdeling webproducten aanvullend aan onze hoofdapplicaties ontwikkelen.

Samengevat; de voordelen van het Modality-systeem
Het Modality-systeem, waarbij gebruik wordt gemaakt van een combinatie van maatwerksoftware en standaardmodules en waarbij de hoofdkantoorapplicatie is gekoppeld aan verschillende webapplicaties, resulteert in de volgende voordelen:

 • Het systeem is volledig ingericht op de processen van de individuele klant waardoor de verschillende functionaliteiten optimaal benut worden
 • Het systeem wordt als gebruiksvriendelijk ervaren doordat functionaliteiten zijn afgestemd op klantspecifiek gebruik
 • Doordat het systeem grotendeels is opgebouwd uit standaardmodules kan er makkelijk opgeschaald worden; denk aan het toevoegen van nieuwe gebruikers, het aansluiten van nieuwe locaties of het toevoegen van EDI-koppelingen
 • De mogelijkheid tot maatwerk zorgt ervoor dat systemen relatief snel kunnen worden aangepast wanneer bijvoorbeeld nieuwe koppelingen nodig zijn en er niet gewacht hoeft te worden op een marktbrede releasedatum
 • Het systeem is stabiel door goede kwaliteit software en database
 • Voor iedere toepassing is een geschikte oplossing. Is veiligheid belangrijk? De hoofdapplicatie is goed te beveiligen. Is mobiliteit belangrijk? Van de webapplicaties kun je eenvoudig gebruik maken met behulp van een mobile device en een goede internetverbinding
 • De verschillende applicaties worden op servers geïnstalleerd die door de klant in beheer zijn. Veiligheid en controle over data kan hiermee beter worden gewaarborgd

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen over ons productaanbod? Of over het verschillen tussen onze systemen en alternatieve oplossingen binnen de markt? Wij beantwoorden uw vragen graag! U kunt direct contact met ons opnemen via management@modality.nl of via +31 (0) 180 531 035.

Andere berichten

 • De positieve impact van de Barge Planning Optimizer op de planning van de West-Brabant Corridor
  9 maart 2024
  De positieve impact van de Barge Planning Optimizer op de planning van de West-Brabant Corridor
 • Automatiseringsoplossingen aan de waterzijde
  7 februari 2024
  Automatisering aan de waterzijde; efficiënte communicatie tussen barge operator, rederij, schipper en terminal
 • Handlings minimaliseren door automatisering stacking rules
  19 december 2023
  Terminaloptimalisatie door automatisering stacking rules