Contargo Road eerste partij die interface met T-Mining integreert

Het risico op PIN-fraude vormt een toenemend probleem voor zeehavens. De haven van Antwerpen is mede om deze reden het project ‘Certified Pick up’ gestart. Met dit nieuwe digitale proces worden containers vrijgegeven op basis van identiteit in plaats van pincodes. Certified Pick up (CPu) ontvangt en verwerkt containerinformatie en kent op basis van identiteit een ‘vrijgaverecht’ toe. De ‘Secure Container Release (SCR)’ oplossing van het Antwerpse T-Mining zorgt ervoor dat dit vrijgaverecht op een veilige manier getransfereerd kan worden tussen verschillende partijen in de logistieke keten. Contargo Road Logistics is één van de eerste partijen in Nederland die haar systeem heeft aangepast op de nieuwe CPu-richtlijnen en van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om planningsprocessen verder te automatiseren. Marc Hoefsloot, ICT Manager bij Contargo, vertelt in dit artikel over de ontwikkeling van de koppeling van Modality met SCR van T-Mining voor Contargo Road Logistics en de voordelen die deze interface biedt.

Aansluiting met Certified Pick up
Met de CPu-verordering komt er een einde aan het vrijgeven van containers door middel van een pincode in de haven van Antwerpen. Waar voorheen de pincode vaak per mail doorgegeven werd aan verschillende vervoerders, wordt nu pas een vrijgaverecht gegenereerd wanneer de finale vervoerder bekend is. De identiteit van de vervoerder wordt gecheckt aan de hand van de Alfapass en een vingerscan. In Antwerpen zijn momenteel twee platformen beschikbaar die compliant zijn aan de nieuwe CPu-verordering. Dit zijn het CPu-platform (van NxtPort) en Secure Container Release (van T-Mining). Modality ondersteunt de connectie met beide platformen. De Secure Container Release (SCR) van T-Mining maakt gebruik van innovatieve blockchaintechnologie waarbij de oorspronkelijke pincode wordt vervangen door een digitale token. Dit kan via een rechtstreekse systeemkoppeling tussen de eigen software en SCR, of door gebruik te maken van de SCR-webapplicatie. In samenwerking met Contargo is een koppeling met het Modality-systeem ontwikkeld die ervoor zorgt dat release rights automatisch worden binnengehaald en toegekend aan de juiste chauffeur of vervoerder.

Marc: “Wij hebben voor de SCR API gekozen, omdat we real-time zuivere data willen binnenhalen in ons Modality-systeem en collega’s niet extra op aparte webschermen willen laten inloggen. Nu doen we nog alle stappen met de hand, zoals het binnenhalen van de pincode en het toewijzen van een chauffeur. Dit moet straks volledig automatisch gebeuren.”

Verhoogde veiligheid en efficiency
De SCR API draagt dus niet alleen bij een verhoogde veiligheid, maar levert ook meer efficiency op in het planningsproces.

Marc: “We werken met een dynamische chauffeurspool waarbij wij 95% van de ingehuurde chauffeurs zelf inplannen. Als we het nieuwe proces kunnen implementeren zoals gedacht, dan kunnen we met één druk op de knop de release binnenhalen en toekennen aan juiste chauffeur en Alfapass. Wanneer we niet zelf de chauffeurs plannen dan kan de release direct worden toegekend aan een andere vervoerder. Het handmatig voormelden zal hiermee komen te vervallen.”

Beveiligde vrijgave dankzij blockchaintechnologie
De technologie achter de SCR van T-Mining is gebaseerd op de technologie achter Bitcoin. Dankzij blockchaintechnologie worden PIN-codes vervangen door codes die kunnen worden doorgegeven aan een andere partij. Die partij heeft dan het recht om de container te mogen afhalen, de token garandeert dat dit recht uniek blijft en er niet mee kan worden gefraudeerd. Wanneer de token is doorgegeven, beschikt de oorspronkelijke eigenaar niet langer over de token en dus ook niet over het recht een container te mogen afhalen. Dit in tegenstelling tot het gebruik van PIN-codes, deze kun je wel doorsturen maar zijn niet uniek en daarmee fraudegevoelig. SCR maakt daarnaast ook gebruik van decentrale technologie om informatie over de container en de betrokken partijen uit te wisselen. Anders als bij een Cloud-platform wordt deze informatie niet op een centrale locatie opgeslagen. Alleen de ontvanger en de verzender van de token ontvangen de data. Hierdoor blijft de commerciële privacy dus gegarandeerd en kan een derde partij bijvoorbeeld niet achterhalen welke organisaties met elkaar samenwerken.

Contargo eerste transporteur die koppelt met SCR via Modality-systeem
Contargo Road Logistics is de eerste partij die inspeelt op de nieuwe ontwikkelingen en opdracht geeft voor een koppeling tussen het Modality-systeem en SCR via de SCR API. Halverwege vorige maand is de koppeling geïnstalleerd. De pilot gaat nu de afrondende fase in en de voorbereidingen voor de livegang worden getroffen.

Marc: “In juni 2021 werden de SCR API-specificaties bekend gemaakt. Een paar weken geleden zijn we begonnen met testen. Voor een project van deze grootte is dat een redelijk vlotte doorlooptijd, helemaal als je bedenkt dat we alles binnen Modality vanaf scratch hebben moeten opbouwen. Ik ben in dit project vooral tevreden over wat er is opgeleverd en over hoe de functionaliteit is geïmplementeerd in het systeem.”

Verschillende collega’s binnen Contargo Road Logistics zijn vanaf het begin van het project betrokken. Nu de testfase succesvol is afgerond en de laatste ‘kinderziektes’ zijn verholpen, wordt de interface intern gedemonstreerd aan de coördinator en vervolgens stap voor stap uitgerold aan de verschillende teamgenoten.

Marc: “Mijn collega’s zijn mijn klanten. Het is belangrijk dat de input van de uiteindelijke gebruikers al in een vroeg stadium meegenomen wordt in het ontwikkelproces.”

Volgende stappen
Wanneer de nieuwe functionaliteit is vrijgegeven voor de eindgebruikers wil Marc zich richten op het automatiseren van de laatste stappen binnen het proces. Zo moeten release rights automatisch getransfereerd worden aan de vervoerder wanneer een rit niet door Contargo zelf gepland wordt en moeten vrijgaverechten direct worden toegekend aan de Alfapass van een chauffeur wanneer Contargo wel de planning in eigen beheer houdt. Zodra dit project succesvol is afgerond zal ook zusteronderneming Contargo Waterway Logistics worden overgezet op de nieuwe interface.

Marc: “Het samenwerken met Modality verloopt op een prettige manier, omdat we al jaren samenwerken en dezelfde taal spreken. Als je het totale proces inzichtelijk hebt, kun je bepalen wat je kunt automatiseren en onder welke voorwaarden je dit kunt doen. Met input vanuit beide kanten komen we hierbij altijd tot een werkbare oplossing.”

Wilt u meer weten over de integratie met T-Mining of Nxtport? Neem dan direct contact met ons op!

Andere berichten

 • De positieve impact van de Barge Planning Optimizer op de planning van de West-Brabant Corridor
  9 maart 2024
  De positieve impact van de Barge Planning Optimizer op de planning van de West-Brabant Corridor
 • Automatiseringsoplossingen aan de waterzijde
  7 februari 2024
  Automatisering aan de waterzijde; efficiënte communicatie tussen barge operator, rederij, schipper en terminal
 • Handlings minimaliseren door automatisering stacking rules
  19 december 2023
  Terminaloptimalisatie door automatisering stacking rules